ZIŅAS

Vītolu fonda administrētā stipendija
Vītolu fonda administrētā stipendija

Līdz šī gada 1. martam 12. klases skolēni var pieteikties 2015./2016.mācību gada Vītolu fonda administrētajām stipendijām

 

 

Lai pretendētu uz stipendiju, kandidāta vidējai atzīmei jābūt vismaz 7,5 balles. Tāpat kandidātam ir jābūt vai nu jaunietim no maznodrošinātas ģimenes, bārenim, no daudzbērnu ģimenes, vai arī viņu audzina viens no vecākiem. Vēl pretendentam ir jābūt uzrādītiem izciliem panākumiem mācību olimpiādēs. Vītolu fonda administrēto stipendiju apmērs ir, sākot no 1500 eiro mācību gadā. Katrs fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendija tiks piešķirta un cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta. Šajā mācību gadā ar Vītolu fonda administrēto stipendiju atbalstu studē 610 jaunieši, stipendijās saņemot vairāk nekā 1 000 000 eiro. Kopš 2002.gada stipendiju ir saņēmuši vairāk nekā divi tūkstoši Latvijas jauniešu.