ZIŅAS

Vai Kādreiz Esi? “Izaugsmes treniņi”
Vai Kādreiz Esi? “Izaugsmes treniņi”

Liepājas "Jauniešu māja" aicina jauniešus vecumā no 13 – 17 gadiem pievienoties neformālai jauniešu grupai “Izaugsmes treniņi”, kuros runāsim par jauniešu dzīvē aktuālām, taču mazāk apspriestām tēmām. Pirmās tikšanās notiks 18. un 25. septembrī, plkst. 17.00, Kungu ielā 24, Liepājā.

“Izaugsmes treniņos” radīsim drošu un uzklausošu vidi, kur jaunieši varēs rast domubiedrus un kopīgi apspriest nozīmīgas tēmas un savu pieredzi, ar mērķi mazināt vardarbību un nesapratni jauniešu vidē. Tikšanās notiks reizi nedēļā, to laikā teorētiski un praktiski apgūsim dažādas veselīgas dzīves prasmes, runājot par tādām tēmām kā vardarbība un tās veidi, vēlme iederēties, atkarības, konfliktu risināšana un citām. “Izaugsmes treniņi” grupas dalībniekiem palīdzēs augt kā personībai, izprast sevi un apkārt notiekošo, veidot veselīgas un savstarpēji atbalstošas attiecības ar vienaudžiem. Izaugsmes treniņi plānoti līdz 2020. gada janvārim, kam sekos pārsteiguma pasākums.

Tev būs iespēja interaktīvā un saistošā veidā izprast un runāt par sabiedrībā valdošajiem tradicionālajiem dzimumu stereotipiem, kurus sākotnēji var būt grūti atpazīt, un to ietekmi uz mūsu savstarpējo saskarsmi, lēmumiem un rīcību. Kritiski izvērtējot dažādas situācijas, iegūsi izpratni par vardarbības veidiem – tās cēloņiem un sekām, attīstot prasmes, kas palīdzēs veidot veselīgas attiecības, kas balstītas līdztiesībā, savstarpējā atbalstā un cieņā.
Izaugsmes treniņu laikā tiks izmantotas dažādas neformālās izglītības metodes - iepazīšanās, “ledus laušanas” un komandu veidošanas aktivitātes, ideju vētras, pašrefleksijas, grupas saliedēšanās, kā arī simulāciju aktivitātes.

Izaugsmes treniņi, tiek veidoti sadarbība ar Centrs MARTA un OAK Foundations.
Nodarbības vadīs "Jauniešu māja" projektu vadītajā – Laura Grundmane
Kontakti: laura.grundmane@liepaja.edu.lv