ZIŅAS

Piesakies jauniešu apmaiņas projektam Liepājā, martā
Piesakies jauniešu apmaiņas projektam Liepājā, martā

Projekts E-POSS notiks Liepājā no š.g. 15. līdz 21. martam.

Tā  mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību, caur neformālās izglītības metodēm, mācoties vienam no otra iepazīt Eiropas kultūru daudzveidību, attīstīt spēju saskatīt vienojošus elementus kultūru daudzveidībā. 

Projektā piedalīsies jaunieši no Portugāles, Rumānijas, Itālijas un Latvijas.

Katru valsti pārstāvēs 8 jaunieši un 2 grupas līderi.

Projekta ietvaros notiks trīs radošās meistarklases – animācijas darbnīca, mūzikas darbnīca un leļļu darbnīca. Projekta aktivitāšu laikā tiks izveidoti  četri audiovizuāli vēstījumi, veidoti stop motion tehnikā piedāvātajos žanros – komēdija, šausmu filma, drāma, piedzīvojumu filma. Galvenie tēli veidoti leļļu darbnīcā. Rezultāts papildināts ar muzikālo pavadījumu. Leļļu darbnīcā tapušie tēli tiks izstādīti izstādē "Jauniešu mājā".

Lai pieteiktos aizpildi pieteikuma veidlapu

https://docs.google.com/forms/d/1mc82PTaoYmC-qlJ8PcpT_axxYmI6z0aSX8NZfTAZJpg/viewform?usp=send_form

Dalībnieku vecums: 18 – 25

Dalība bez maksas

Projektu realizē LBJC "Jauniešu māja"

"Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu."