ZIŅAS

Liepājas jaunieši iedvesmo lēmumu pieņēmējus
Liepājas jaunieši iedvesmo lēmumu pieņēmējus

  25.aprīlī no plkst. 13.00 līdz 17.00 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Lielajā zālē, Rožu ielā 6,  notika Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības "Jauniešu māja" organizēts diskusiju pasākums "Kafija ar politiķiem", kur pie viena galda satikās jaunieši un deputāti, lēmumu pieņēmēji un pašvaldības iestāžu vadītāji, lai diskutētu par  pilsētai aktuāliem un  jauniešiem svarīgiem tematiem.

   Jaunieši kopā ar politiķiem un jaunatnes darbiniekiem diskutēja un veidoja priekšlikumus tematiskajās darba grupās “Jauniešu nodarbinātība”, “Izglītība”, “Infrastruktūra”, “Brīvā laika pavadīšana”, “Jauniešu nākotne Liepājā”, “Jauniešu līdzdalība” un “Vides aizsardzība”.

   Diskusijas “ Kafija ar politiķiem” rezultātā tapa vairāki vērtīgi priekšlikumi:

Jauniešu nodarbinātībā:

 • Izveidot nepilnas slodzes darba vietas jauniešiem.
 • Piemērot nodokļu atlaides tiem uzņēmumiem, kuri pieņem darbā jauniešus.

Izglītībā:

 • Attīstīt karjeras izglītības pasākumus skolās un ārpus tās. Veidot ilgākas ēnu dienas, lai jaunieši varētu detalizētāk izpētīt konkrētās profesijas. Uzņēmējiem radīt interesi par ēnu dienām, lai uzņēmumi un valsts iestādes būtu vairāk ieinteresētākas iesaistīties ēnu dienās.
 • Kombinēt mācību priekšmetus, piemēram, angļu valodu ar matemātika, latviešu valodu un vēsturi u. tml.

Infrastruktūrā:

 • Izveidot Grafiti ielu Liepājā.
 • Organizēt iknedēļas brīvdabas kino.
 • Dabas zonu labiekārtošana Liepājā. Plānošanas stadijā iesaistīt jauniešus.

Brīvā laika pavadīšanā:

 • Izveidot aplikāciju, kur apkopot visus pasākumus un seminārus, lai jaunietim būtu saprotamā veidā pieejama informācija.
 • Plašāka  telpa jauniešiem. Daudzveidīgāks pasākumu un iespēju piedāvājums dažādām jauniešu grupām.
 • Piejūras sporta aktivitāšu uzlabošana.

Par jauniešu nākotni Liepājā:

 • Jāveido jauniešu prasmju katalogs, kuru izmanto darba devēji, lai jaunietim būtu vienkāršāk atrast darbu.
 • Uzņēmējiem jākļūst atvērtākiem un jāpieņem darbā jaunieti arī bez pieredzes, kā rezultātā tiks mazināti stereotipi, ka jaunietis nav prasmīgs un, ka jaunietim nav vajadzīgo zināšanu, lai konkurētu darba tirgū.
 • Jāpārorganizē Liepājas universitātes piedāvātās studiju programmas. Jādomā par studiju kvalitāti un  universitātes tēlu kopumā, lai jauniešiem ir motivācija palikt Liepājā un izvēlēties studēt Liepājā.

Jauniešu līdzdalībā:

 • Iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanā, lai ari jauniešu viedoklis tiktu uzklausīts.
 • Regulāras tikšanās  neformālā atmosfērā ar izciliem sportistiem, māksliniekiem, uzņēmējiem u.c. Ieguvums- izglītoti jaunieši, kuriem tiek celta pašapziņa.
 • Brīvprātīgā darba prestiža celšana pašvaldības līmenī.

Vides aizsardzība:

 • Vides mācības apgūšanas skolā no  agrāka vecuma.
 • Pašvaldības saistošie noteikumi par saimnieciskās darbības normām.
 • Tīrāka pilsēta. Izvietot vairāk atkritumu konteinerus pilsētvidē. Izvietot ūdens dzeršanas vietas pilsētas zaļajās zonās.

   Diskusijā piedalījās jaunieši no Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas, Draudzīgā Aicinājuma 5.vidusskolas, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas, Liepājas 7.vidusskolas, Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas, Liepājas Katoļu pamatskolas, J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas, Liepājas Valsts tehnikuma, Liepājas Universitātes, Rīgas Stradiņu universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, biedrības “Radi Vidi Pats”, biedrības “Cerība. Ticība. Mīlestība”, Liepājas Biznesa inkubatora, organizācijas “Go Beyond”, projekta “Proti un Dari” un citi.

   Savukārt no lēmumu pieņēmēju puses diskusijā piedalījās Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis, priekšsēdētāja vietnieks attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš, priekšsēdētaja vietnieks tūrisma un investīciju jautājumos Ģirts Kronbergs, domes deputāti Jānis Vilnītis, Gints Ročāns, Valērijs Agešins, Pāvels Sereda, Ludmila Rjazanova,  Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre Lathere, kā arī Liepājas pilsētas domes eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos Inguna Tomsone.

 

   “Kafija ar politiķiem” bija noderīgs pasākums, lai iegūtu labu priekšstatu par domes darbību, satiktu politiķus un iepazītu viņus personiski” par pasākumu dalās Liepājas Jūrniecības koledžas students Matīss Ģelzis. “Bija forši pieredzēt, ka politiķi uzklausa jauniešu ierosinājumus, ko vajadzētu darīt konkrētu jautājumu risināšanā. Pasākumā diskutējām arī par brīvā laika pavadīšanu un jauniešu nodarbinātību, kas ir ļoti aktuālas tēmas jauniešu vidū. Mēs izstrādājām savus priekšlikumus, kas būtu jādara. Uzskatu, ka vajag organizēt nākošās tikšanās, lai veiktu konkrētas rīcības.”

 

   RTU Liepājas filiāles students Sandis Roze: “Šādus pasākumus noteikti vajag organizēt biežāk, jo jauniešiem un politiķiem savā starpā ir jāsadarbojas, lai gūtu atbilstošu izpratni par nākamās paaudzes vajadzībām, jo lielai daļai vecākās paaudzes ir citādāks redzējums par lietām un arī par globāliem procesiem nekā jauniešiem. Šis pasākums ir arī ieguvums politiķiem, lai uzzinātu jauniešu viedokli un iesaistītu tos lēmumu pieņemšanā.”

 

   Liepājas Raiņa 6. vidusskolas skolniece Agnese Aigare: ”Pasākumā es ieraudzīju, ka arī politiķi ir cilvēki, ar kuriem var diskutēt, parunāt un pat pajokot. Es iepazinu jauniešus no citām skolām, kā viņiem klājas un ieguvu jaunus draugus. No darba grupām man visvairāk ir palikusi atmiņā Vides aizsardzības grupa, kur runājām par savu atbildību atkritumu šķirošanā.”

 

   Liepājas Raiņa 6. vidusskolas skolniece Sofija Segliņa: “Man patika politiķu attieksme – viņi bija pozitīvi un atsaucīgi. Bija ļoti interesanti satikt citus jauniešus un uzzināt par citām organizācijām Liepājā. Interesanti bija uzzināt par politiķu ikdienu un es tagad sāku apsvērt, ka gribētu vairāk iesaistīties politikā, jo tas ir interesanti kopā risināt problēmas.”

 

  “Liepājas Jauniešu mājas komanda pateicas visiem jauniešiem, kuri atrada laiku un piedalījās pasākumā “Kafija ar politiķiem”, saka Jauniešu mājas vadītāja Inga Laugale. “Šis ir svarīgs mirklis jaunatnes jomā mūsu pašvaldībā, lai izvirzītu prioritātes darbam ar jaunatni Liepājā tuvākajiem gadiem. Kā mūsu nākamais solis sekos pētījuma aptauja Liepājas jauniešu vidū, kas notiek nacionāla līmeņa projekta “Darba ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās” ietvaros".

Foto no pasākuma