ZIŅAS

Latvijas Kinematogrāfistu savienība izsludina konkursu
Latvijas Kinematogrāfistu savienība izsludina konkursu

Sagaidot latviešu leļļu animācijas kino pamatlicēja - režisora, scenārista un mākslinieka Arnolda Burova simtgadi 2015.gada 29.aprīlī, Latvijas Kinematogrāfistu savienība izsludina 
BĒRNU UN JAUNIEŠU VEIDOTO LEĻĻU ANIMĀCIJAS FILMU UN LEĻĻU KONKURSU "KIKERIGŪ!" 

Aicinām Latvijas bērnus un jauniešus veidot lelles un leļļu animācijas filmas. Konkursā piedalās gan individuālie dalībnieki, gan radošās grupas vecumā no 7-18 gadiem. Darbus vērtēs profesionāļu žūrija. Konkursā iesūtītās lelles tiks izstādītas Latvijas Leļļu teātrī. Labākās bērnu veidotās filmas tiks demonstrētas konkursa noslēguma pasākumā , kad balvas saņems labāko darbu autori.

Konkurss notiek no 2014. gada 1. decembra līdz 2015. gada 1. martam.

Kontaktinformācija : kikerigulelles@inbox.lv

Mājas lapa: http://animacijasbrigade.jimdo.com/konkurss/

   1. NOLIKUMS

 

I Mērķis un uzdevumi

 

  1. Piesaistīt sabiedrības – īpaši bērnu un jauniešu uzmanību Latvijas kinokultūrai, īpaši animācijai.

  2. Veicināt jaunrades attīstību;

  3. Veicināt konkursa dalībnieku prasmju attīstību animācijas jomā;

  4. Palielināt izpratni Latvijas skatītājiem par animāciju, kā vienu no mākslas nozarēm;

  5. Iepazīstināt Latvijas skatītājus ar bērnu un jauniešu leļļu animācijas darbiem;

6. Iesaistot bērnus un jauniešus veidot lelles un animācijas filmas, atzīmēt latviešu animācijas pamatlicēja Arnolda Burova simtgadi.

 

II Organizatori

 

Latvijas Kinematogrāfistu savienība sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu, Latvijas leļļu teātri.

 

III Laiks un vieta

Konkurss notiek no 2014. gada 1. decembra līdz 2015. gada 1. martam. Konkursam iesūtīto leļļu ekspozīcija apskatāma no 2015.gada 1.- 30. aprīlim Latvijas leļļu teatrī. Konkursa noslēguma pasākums – 20. aprīlī Latvijas Leļļu teātrī Rīgā.

 

IV Pieteikšanās

Konkursa darbi – filmas (DVD formātā) ar dalībnieku sarakstu un lelles ar autoru vārdu, kontaktinformāciju jāiesniedz no 2015.gada 16.februāra līdz 2015.gada 6.martam (pasta zīmogs) Latvijas Kinematogrāfistu savienībā Rīgā, Elizabetes ielā 49.

Vai jānosūta pa pastu (6. marts – pasta zīmogs) uz adresi Latvijas Kinematogrāfistu savienībai konkursam “Kikerigū!”, Elizabetes ielā 49, Rīgā, LV- 1010.

V Nosacījumi

  1. Animācijas filmas veidojamas leļļu animācijas tehnikā.

  2. Animācijas filmu garums nepārsniedz 15 minūtes.

  3. Katrs dalibnieks konkursam iesniedz vienu darbu:

3.1. leļļu animācijas filmu

3.2. pesronāžu no leļļu animācijas filmas

3.3. lelle (cilvēku personāžs, kas nav tikusi veidota kā animācijas filmas tēls.)

  1. Konkursa iesniegtie darbi – Darbiem jābūt novietojamiem uz podestiem vai piekarināmiem. Lelles augstums līdz 25 cm. Katrai lellei pievienots nosaukums un autora vārds. Vizītkartes paraugs (4 x 10 cm, fonts „Times New Roman”, burtu lielums 14):

    

   „Darba nosaukums”

   Autora vārds, uzvārds

   Vecuma grupa (gadi)

   Izglītības iestāde

   Skolotāja vārds, uzvārds

    

  2. Konkursam iesniegtie darbi jāpiesaka elektroniski nosūtot informāciju (Darba nosaukums, autors, vecuma grupa, izglītības iestāde, pedagoga kontakttinformācija) uz e-pasta adresi kikerigulelles@inbox.lv

 

  1. Konkursam iesniegto leļļu saņemšana Latvijas leļļu teātrī 2015. gada 5.maijā no plkst.10:00 līdz 17:00 Kr. Barona 16/18, Rīga, LV-1050

  2. Izstādē netiks izlikti darbi, kuriem nebūs vizītkartes, tie nebūs iepriekš pieteikti elektroniski kā arī darbi bez paraksta.

 

V Dalībnieki

 

Konkursā piedalās dažādu Latvijas izglītības iestāžu audzēkņi (turpmāk – Dalībnieki) vecumā no 7 – 18 gadiem.

Individuālie Dalībnieki un komandas tiek vērtētas trīs vecuma grupās:

  1. 7 – 10 gadi;

  2. 11 – 14 gadi;

  3. 15 – 18 gadi.

 

VI Konkursa norise

Konkursam iesniegtos darbus no 2015. gada 15. marta līdz 1. aprīlim vērtē konkursa žūrija.

Konkursam iesniegto labāko leļļu ekspozīcija būs apskatāma 2015. gada aprīlī Latvijas Leļļu teātrī Rīgā.

Konkursa noslēgums un apbalvošana – 2015.gada 20. aprīlī Latvijas Leļļu teātrī.

VII Žūrija, vērtēšana

Darbus vērtēs kompetenta žūrija 3 animācijas profesionāļu un 3 lelļu mākslinieku sastāvā. Konkursa leļļu ekspozīcijas laikā 2015. aprīlī notiks izstādes apmeklētāju balsošana un līdz 20. aprīlim tiks noteikts arī skatītāju balsošanas uzvarētājs.

Konkursa darbus vērtēs pēc šādiem kritērijiem:

  • radošā darba ideja;

  • radošās idejas realizācija;

  • darba scenārijs un skaņa (filmām);

  • darba izpildījuma kvalitāte un jaunrade.

 

VIII Apbalvošana

 

Leļļu animācijas filmu konkurss

Labākās leļļu filmas autors (autoru komanda) saņem “Kikerigū!” galveno balvu.

Katrā vecuma grupā tiek piešķirtas 3 godalgotās vietas.

 

Leļļu konkurss

Labākās lelles autors saņem “Kikerigū!” galveno balvu.

Katrā vecuma grupā tiek piešķirtas 3 godalgotās vietas.

Viens autors saņem skatītāju balvu un diplomu.

 

IX Citi noteikumi

 

Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” prasības.

Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

Konkursa laikā uzņemtie foto un video materiāli tiks izmantoti, publicitātes materiāliem un konkursa popularizēšanai.