ZIŅAS

Kafija ar politiķiem Liepājā
Kafija ar politiķiem Liepājā

Šī gada 30. septembrī, plkst 14.00- 17.00, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Lielajā zālē notiks jauniešu un lēmumu pieņēmēju diskusija, uz kuru ir aicināts jebkurš Liepājas jaunietis 13- 25 gadu vecumā. Diskusijā tiks prezentēti Liepājas jauniešu aptaujas rezultāti, Baltijas jauniešu labbūtības pētījuma rezultāti un tiks diskutēts par jaunatnes jomas problēmjautājumiem Liepājā.
Pieteikties pasākumam var- ej.uz/kafijaliepaja.
Pasākumu organizē Liepājas bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība “Jauniešu māja” projekta “Kafija ar politiķiem Liepājā” ietvaros. Projekts “Kafijas ar politiķiem Liepājā” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.