ZIŅAS

Domē notiks pasākums “Kafija ar politiķiem”
Domē notiks pasākums “Kafija ar politiķiem”

   25.aprīlī no plkst. 13.00 līdz 17.00 Liepājas pilsētas domes Lielajā zālē, Rožu ielā 6,  notiks Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības "Jauniešu māja" organizētais diskusiju pasākums "Kafija ar politiķiem", kur pie viena galda satiksies jaunieši un deputāti, lēmumu pieņēmēji un pašvaldības iestāžu vadītāji, lai diskutētu par  pilsētai aktuāliem un  jauniešiem svarīgiem tematiem.

  Tikšanās galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju - deputātu, pašvaldības darbinieku, iestāžu vadītāju - savstarpēju dialogu. „Kafija ar politiķiem” ir Zviedrijā radīta un Latvijā adaptēta līdzdalības metode, kuras mērķis ir pārdomātā un patīkamā vidē abām iesaistītajām pusēm -  jauniešiem un politiķiem -  dot iespēju satikties, iepazīties un pārrunāt jauniešiem aktuālus jautājumus. Jauniešiem tā ir iespēja tieši un nepastarpināti uzrunāt lēmumu pieņēmējus, izstāstīt par sev svarīgo un uzdot jautājumus, savukārt, politiķiem tā ir iespēja dzirdēt par jauniešiem aktuālo no „pirmavota”  - paša jaunieša.     

   Diskusijā piedalīsies Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis, priekšsēdētāja vietnieks attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš, priekšsēdētaja vietnieks tūrisma un investīciju jautājumos Ģirts Kronbergs, domes deputāti Jānis Vilnītis, Gints Ročāns, Valērijs Agešins, Pāvels Sereda, Ludmila Rjazanova un  Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre Lathere.

   Diskusiju vadīs Strukturētā dialoga  darba grupu vadītāja, trenere jaunatnes jomā Gunta Kelle. Jaunieši un lēmumu pieņēmēji brīvā gaisotnē meklēs atbildes uz izvirzītajiem aktuālajiem tematiem.

   Pasākums “Kafija ar politiķiem” tiek realizēts stratēģiskās partnerības projekta "Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level" nacionāla līmeņa projekta "Darba ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās” ietvaros, ko īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, lai iegūtu datus par esošo situāciju jaunatnes jomā Liepājas pašvaldībā. Šajā projektā šogad tika izvēlētas septiņas pašvaldības un Liepāja ir viena no tām.