ZIŅAS

Aicinām pieteikties radošajai darbnīcai ar Olenu
Aicinām pieteikties radošajai darbnīcai ar Olenu

On December 16, 17:00, a mug painting workshop will take place at the Liepaja Youth House. During this event, participants will learn some techniques of painting on ceramics in a friendly creative atmosphere.

You definitely have a boring white cup at home. This Thursday you will have the opportunity to make an ordinary thing unique! Participation in the event is free. All you need is a cup and a good mood!

Apply for participation by filling out a short application: ej.uz/DIY-WITH-OLENA

Radošo darbnīcu organizē Liepājas BJC "Jauniešu māja" sadarbībā ar biedrību "Skrejceļš".

Projekts “Creating to Be” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.