ZIŅAS

Aicinām jauniešus radīt svētku dāvanu sev pašiem
Aicinām jauniešus radīt svētku dāvanu sev pašiem

Projekta “Dari, jo tu vari!” ietvaros 19. decembrī plkst. 15:00 Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā “Jauniešu māja” notiks ķermeņa skrubju izgatavošanas darbnīca “Radi svētku dāvanu sev”.
Darbnīcas laikā draudzīgā gaisotnē un svētku noskaņās dalībniekiem būs iespēja izveidot katram savu ķermeņa skrubi. Pasākuma organizatori būs sarūpējuši nepieciešamos materiālus. Kā arī jaunieši iegūs zināšanas, kam pievērst uzmanību izvēloties ķermeņa kopšanas produktus un kā izvēlēties kvalitatīvus produktus. Darbnīcu vadīs Liena no “Lienas darbnīca”

Darbnīcas mērķis ir celt jauniešu labizjūtu, iesaistoties aktivitātēs un atslēdzoties no ikdienas skriešanas un darbiem, veicināt drošas vides veidošanu un iekļaušanu, kā arī informēt jauniešus par Eiropas vērtībām un Eiropas solidaritātes korpusa iespējām.

Dalībnieku skaits ierobežots. Dalība pasākumā ir bez maksas ar iepriekšēju pieteikšanos, aizpildot anketu: ej.uz/DJTV_3

Aktivitātes organizē Liepājas BJC "Jauniešu māja" sadarbībā ar biedrību "Skrejceļš".

Aktuālajai informācijai par šo un citiem pasākumiem un aktivitātēm var sekot “Jauniešu mājas” Facebook lapā un Instagram kontā.


Aktivitātes tiek rīkotas atbilstoši valstī aktuālajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Projekts “Dari, jo tu vari!” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.