ZIŅAS

Aicinājums uz konferenci
Aicinājums uz konferenci

Liepājas pilsētas Dome   Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Liepājas Universitāti

Liepāja 2015.gada 14.maijā no 10.00 līdz 14.00

Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē 

Darba konference par sadarbību starp pašvaldību, Universitātēm un uzņēmējiem, lai nodrošinātu labāko modeli studējošo nonākšanai darba tirgū reģionā

9:30     Reģistrācija.

10:00 – 10:15  Atklāšana.

                        „Liepājas attīstības virzieni”.

                        Vilnis Vitkovskis, Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks

10:15 – 10:30  „Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskā situācija”.

Arnis Vītols, Liepājas pilsētas Domes Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītājs

 

Darba sekcija „Uzņēmējs kā izglītības sistēmas partneris” moderators Ģirts Kronbergs

 

10:35 – 10:45  Ko darīt Liepājas nākotnei?

                        AS Liepājas papīrs  Jānis Vilnītis prezidents

10:45 – 11:00  Rīgas Tehniskās universitātes pētnieciskais potenciāls Liepājas un tās reģiona attīstībai.

                        Tālis Juhna, Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors

11:00 – 11:10  Liepājas uzņēmumu iespējas starptautiskā biznesā. Zināšanu bizness.

                        Artis Daugins, Blue shock bike direktors

11:10 – 11:20  Jauno uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsts.

                        Salvis Roga, SIA Kurzemes Biznesa Inkubators valdes priekšsēdētājs

11:20 – 11:30  Partnerības loma speciālistu sagatavošanā.

Sandra Dreiberga, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle Rietumu reģionālās filiāles vadītāja

11:30 – 11:40  Instrumenti pētījumiem un studentu iesaiste.

                        Jānis Letinskis, Zinātnes un Inovāciju parka direktors

11:40 – 11:50  Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu asociācija un Liepājas mentori.

Andris Feldmanis, Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu asociācijas valdes loceklis

 

Darba sekcija „Universitātes – ekonomikas dzinējspēks” moderators Arturs Zeps

 

12:00 – 12:10  Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte biznesam un izglītībai.

                        Valdis Kokars, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dekāns

12:10 – 12:20  Darba tirgum nepieciešamo kompetenču attīstība lietišķo pētījumu un studiju projektos.

                        Anita Jansone, Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāne; Dzintars Tomsons, lektors

12:20 – 12:30  Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle – Liepājas un tās reģiona izglītībai un tautsaimniecībai.

Voldemārs Kārkliņš, RTU Liepājas filiāles direktors; Jeļena Jevsjukova, docente; Dmitrijs Ļitvinovs, docents; Svetlana Ivanova, lektore, doktorante

12:30 – 12:40  Skola lokālā un globālā kontekstā.

Ilze Miķelsone, Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāne

12:40 – 12:50  E-tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte izglītībai un tautsaimniecībai.

Marina Platonova, RTU E-tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes dekāne

12:50 – 13:00  Kam noder humanitātās zināšanas?

Zanda Gūtmane, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne

13:00 – 13:10  Inženierekonomikas un vadības fakultāte biznesam un izglītībai.

Ineta Geipele, Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta direktore

13:10 – 13:20  Vadības un sociālo zinātņu fakultātes piedāvājums izglītībai un biznesam.

                        Ērika Gintere, Liepājas Universitātes lektore

13:20 – 13:30  Darba konferences rezumējums un pasākuma slēgšana.

                        Vilnis Vitkovskis, Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks

            Ģirts Kronbergs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomnieks, Liepājas pilsētas Domes deputāts

            Voldemārs Kārkliņš, RTU Liepājas filiāles direktors

13:30 – 14:00  Konferences dalībnieku jautājumi runātājiem un informatīvo stendu apskate.