December of Manuel in Latvia!

December of Manuel in Latvia!

After the On Arrival Training everything went pretty good. I don't want to say that before it was bad, but I felt more a main actor than a background actor in this adventure.

 


Jaunieši aicināti iesaistīties video īsfilmu veidošanā

Jaunieši aicināti iesaistīties video īsfilmu veidošanā

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība „Jauniešu māja” no šī gada aprīļa līdz 1. septembrim realizēs projektu “Latvija, parādi mums savus stāstus!”, kas atbalstīts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Tā galvenais mērķis ir veicināt jauniešu piederības apziņu caur neformālām aktivitātēm. Vasaras brīvlaikā jauniešiem būs iespēja iesaistīties četru īsfilmu veidošanā par dažādām vietām Kurzemē - Irbeni, Cīravu, Usmu un Liepāju. Video darbnīcas ietvaros jaunieši iegūs zināšanas par īsfilmu veidošanu un iespēju darboties ar modernu video tehniku.


6 months of E.V.S

6 months of E.V.S

The last 2 weeks was meant the counting down starting. 


Ilgi gaidītais Ventspils Jauniešu īsfilmu festivāls 2016 jau tuvojas

Ilgi gaidītais Ventspils Jauniešu īsfilmu festivāls 2016 jau tuvojas

Biedrība “Ventspils Jauniešu dome” sadarbībā ar pašvaldības iestādi “Ventspils Digitālais centrs”  organizē Ventspils jauniešu īsfilmu festivālu. Festivāls ir atklāts pasākums, kurā aicināti piedalīties jaunieši no Ventspils, kā arī no visas Kurzemes. 

Balvu fonds 225eiro apmērā, kā arī specbalva - iespēja doties augustā uz vairāku dienu Īsfilmu festivālu Rakverē, Igaunijā.


Iespēja piedalīties vasaras nometnē jūras krastā

Iespēja piedalīties vasaras nometnē jūras krastā "Latvijas kultūras vēstnieki"

Iespēja NVO pārstāvjiem nedaudz atpūsties un tai pašā laikā gūt jaunus kontaktus, idejas, sadarbības partnerus un draugus 4dienu apmācībās-nometnē "Latvijas kultūras vēstnieki"!

Nometne notiks 15.-18.jūnijā Nīcas novadā viesu namā "Jūrnieka ligzda", dalība ir bez maksas un to organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs ar Kultūras ministrijas atbalstu.