Vai Kādreiz Esi? “Izaugsmes treniņi”

Vai Kādreiz Esi? “Izaugsmes treniņi”

Liepājas "Jauniešu māja" aicina jauniešus vecumā no 13 – 17 gadiem pievienoties neformālai jauniešu grupai “Izaugsmes treniņi”, kuros runāsim par jauniešu dzīvē aktuālām, taču mazāk apspriestām tēmām. Pirmās tikšanās notiks 18. un 25. septembrī, plkst. 17.00, Kungu ielā 24, Liepājā.

“Izaugsmes treniņos” radīsim drošu un uzklausošu vidi, kur jaunieši varēs rast domubiedrus un kopīgi apspriest nozīmīgas tēmas un savu pieredzi, ar mērķi mazināt vardarbību un nesapratni jauniešu vidē. Tikšanās notiks reizi nedēļā, to laikā teorētiski un praktiski apgūsim dažādas veselīgas dzīves prasmes, runājot par tādām tēmām kā vardarbība un tās veidi, vēlme iederēties, atkarības, konfliktu risināšana un citām. “Izaugsmes treniņi” grupas dalībniekiem palīdzēs augt kā personībai, izprast sevi un apkārt notiekošo, veidot veselīgas un savstarpēji atbalstošas attiecības ar vienaudžiem. Izaugsmes treniņi plānoti līdz 2020. gada janvārim, kam sekos pārsteiguma pasākums.

Tev būs iespēja interaktīvā un saistošā veidā izprast un runāt par sabiedrībā valdošajiem tradicionālajiem dzimumu stereotipiem, kurus sākotnēji var būt grūti atpazīt, un to ietekmi uz mūsu savstarpējo saskarsmi, lēmumiem un rīcību. Kritiski izvērtējot dažādas situācijas, iegūsi izpratni par vardarbības veidiem – tās cēloņiem un sekām, attīstot prasmes, kas palīdzēs veidot veselīgas attiecības, kas balstītas līdztiesībā, savstarpējā atbalstā un cieņā.
Izaugsmes treniņu laikā tiks izmantotas dažādas neformālās izglītības metodes - iepazīšanās, “ledus laušanas” un komandu veidošanas aktivitātes, ideju vētras, pašrefleksijas, grupas saliedēšanās, kā arī simulāciju aktivitātes.

Izaugsmes treniņi, tiek veidoti sadarbība ar Centrs MARTA un OAK Foundations.
Nodarbības vadīs "Jauniešu māja" projektu vadītajā – Laura Grundmane
Kontakti: laura.grundmane@liepaja.edu.lv


Kafija ar politiķiem Liepājā

Kafija ar politiķiem Liepājā

Šī gada 30. septembrī, plkst 14.00- 17.00, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Lielajā zālē notiks jauniešu un lēmumu pieņēmēju diskusija, uz kuru ir aicināts jebkurš Liepājas jaunietis 13- 25 gadu vecumā. Diskusijā tiks prezentēti Liepājas jauniešu aptaujas rezultāti, Baltijas jauniešu labbūtības pētījuma rezultāti un tiks diskutēts par jaunatnes jomas problēmjautājumiem Liepājā.
Pieteikties pasākumam var- ej.uz/kafijaliepaja.
Pasākumu organizē Liepājas bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība “Jauniešu māja” projekta “Kafija ar politiķiem Liepājā” ietvaros. Projekts “Kafijas ar politiķiem Liepājā” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


Liepājas Jauniešu mājas padomes sezonas atklāšanas tikšanās

Liepājas Jauniešu mājas padomes sezonas atklāšanas tikšanās

Piektdien, 20. septembrī no plkst. 18.00 līdz 21.00 Liepājas “Jauniešu māja” jauniešu padome (JMP), Kungu ielā 24, aicina 13 - 25 gadus jaunus jauniešus uz sezonas atklāšanas tikšanos.
Kopsapulcē tiks izveidots Liepājas JMP dalībnieku kodols, izvirzīti galvenie JMP uzdevumi, ieskicēti tuvāki un tālāki JMP darbības un sadarbības plāni, gan darbam ar jaunatni, gan jaunatnes politikas veidošanā. Pasākuma noslēgumā notiks picu cepšanas vakars, uz kuru dalībnieki ir aicināti ņemt līdzi sev tīkamākās picas piedevas, kuras likt uz picas pamatnes.
Ieejas pasākumā bez maksas.


Vēl viens jaunais gads!

Vēl viens jaunais gads!

Pirmdien, 2.Septembrī no plkst. 12.00 līdz 15:00 Liepājas Jauniešu mājas pārstāvji Andris un Laura bija sastopami Rožu laukumā, lai izaicinātu jauniešus pārbaudīt savas līdzsvara prasmes, kā arī padalītos ar jaunākajām aktualitātēm un piedāvājumiem. 


Sveicam visus jauniešus ar 2. septembri. 
Un atgādinām, ka mūsu durvis ir atvērtas no pirmdienas līdz sestdienai no plkst. 14.00 - 20.00 


Četras bezmaksas latviešu filmas par valsts neatkarībai nozīmīgām personībām un notikumiem festivālā

Četras bezmaksas latviešu filmas par valsts neatkarībai nozīmīgām personībām un notikumiem festivālā

22. un 29. augustā plkst. 17.00 un 19.00 Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība “Jauniešu māja” notiks bezmaksas kino filmu seansi.