mēs

ANCE MEDNE-STRAZDA

Jauniešu mājas vadītāja

ance.medne-strazda@liepaja.edu.lv

+371 634 81646, +371 25958674 

ELĪNA TAPIŅA

Izglītības metodiķe

elina.kruma@liepaja.edu.lv

+371 29824140

ANDRIS KĀPOSTS

Projektu vadītājs

andris.kaposts@liepaja.edu.lv

+371 20597141

BRUNO JONASS

Mūzikas telpas pavēlnieks

jauniesumaja@liepaja.edu.lv

+371 25659091