mēs

ANCE MEDNE-STRAZDA

Jauniešu mājas vadītāja

ance.medne-strazda@liepaja.edu.lv

+371 634 81646, +371 25958674 

LAURA GRUNDMANE

Pojektu vadītāja

laura.grundmane@liepaja.edu.lv

+371 26464841

ANDRIS KĀPOSTS

Projektu vadītājs

andris.kaposts@liepaja.edu.lv

+371 20597141

BRUNO JONASS

Mūzikas telpas pavēlnieks

jauniesumaja@liepaja.edu.lv

+371 25659091