PROJEKTI

"Youth today, leaders tomorrow" - Atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība „Jauniešu māja”  2013. gada 1. oktobrī iesniegusi projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammā 2.„Eiropas Brīvprātīgā darbs (EBD)”.  

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību neformālo pasākumu organizēšanā,  sniedzot labumu vietējai sabiedrībai, atklājot kultūras daudzveidību un attīstītot solidaritāti un savstarpēju sapratni jauniešu vidū.

Projektā plānots iesaitīt divus brīvprātīgos: puisis no Ukrainas (nosūtītājorganizācija Community Foundation of Irpin Region) un meitene no Austrijas (nosūtītājorganizācija Verein 4Yogend), kas brīvprātīgo darbu veiks LBJC.

Rezultāts: brīvprātīgie jaunieši būs palīdzējuši LBJC rīkot pasākumus, veidojuši sadarbību ar vietējiem jauniešiem, iepazinuši nacionālo kultūru un valodu.

Brīvprātīgo darbu plānots realizēt no marta līdz jūlijam. Projekta ilgums: no janvāra līdz oktobrim.

Pieprasītais finansējums: 7950,60 EUR

Projekts atbalstīts.