PROJEKTI

"Youth today, leaders tomorrow 2015" - Nav atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2014. gada 1. oktobrī iesniegusi Eiropas brīvprātīgā darba projektu "Youth today, leaders tomorrow 2015" Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmā „Erasmus+”. 


Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību neformālo pasākumu organizēšanā, sniedzot labumu vietējai sabiedrībai un apgūstot jaunas prasmes, atklājot kultūras daudzveidību, attīstot solidaritāti un savstarpēju sapratni jauniešu vidū.

Projekta realizācija: 05.01.2014.- 05.03.2016.

Pieprasītais finansējums: 13450.00 EUR