PROJEKTI

"Youth today, leaders tomorrow 2" - atbalstīts

Eiropas Brīvprātīgā darba projektu "Youth today, leaders tomorrow 2" plānots realizēt Liepājā no 03.08.2015. līdz 3.11.2016., uzņemot divus brīvprātīgos jauniešus no Rumānijas un Itālijas, kuri savu brīvprātīgo darbu veiks Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā laika posmā no 2015. gada 1. novembra līdz 2016. gada 1. augustam.
Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību neformālo pasākumu organizēšanā, sniedzot labumu vietējai sabiedrībai un apgūstot jaunas prasmes, atklājot kultūras daudzveidību, attīstot solidaritāti un savstarpēju sapratni jauniešu vidū.

Projekta laikā brīvprātīgie strādās ar Liepājas Bērnu un jaunatnes centra bērniem un jauniešiem. Piedalīsies dažādu pasākumu un aktivitāšu organizēšanā, kā arī īstenos savas idejas un iniciatīvas kopā ar vietējiem bērniem un jauniešiem. Brīvprātīgie jaunieši no Rumānijas un Itālijas iepazīstinās ar savu valsts kultūru daudzveidību, kā arī iepazīs vietējo kultūru. Mazinās neiecietību un diskrimināciju, veicinās demokrātiskas vērtības un kultūrsapratni. Tā būs lieliska iespēja piesaistīt vairāk vietējos jauniešus gan LBJC, gan motivēt viņus doties brīvprātīgajā darbā uz citām Eiropas valstīm.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Piešķirtais finansējums: 12 484 EUR