PROJEKTI

"Sajūtu vārdi" - nav atbalstīts

Projekts veicinās kultūras un mākslas jaunrades procesu jauniešu mērķauditorijā, vecuma grupā no 13 līdz 29 gadiem. Ir apkopoti dažādu jauniešu rakstiski darbi par tēmu Liepāja. Katrs no darbiem ir unikāls, ar savu stilu un raksturu.

 

Nākamais solis ir izdot grāmatu ar šiem darbiem, kuri apkopoti manuskriptā. Grāmata būs paliekoša vērtība, kas sekmēs kultūras vērtību izplatīšanu vienaudžu vidū, nodrošinās to pieejamību plašākai sabiedrībai, izplatot to Liepājas vispārizglītojošās un profesionālās ievirzes mācību iestādēs, interešu izglītības iestādē, pilsētas bibliotēkās.

Par nosaukumu “Sajūtu vārdi” vienojušies visi manuskriptā iekļauto darbu autori. Nosaukums radies, tiekoties grāmatas autoriem un pārspriežot, ka dažādiem dzīves sīkumiem netiek pievērsta pienācīga uzmanība. Par to, ka mazās lietas un mazie vārdi vislabāk izpaužas sajūtās un paliek nepateikti. Grāmatas autori vēlas pievērst vairāk uzmanības vārdiem dzejoļos, stāstos un sapņos, kuri apraksta dažādas sajūtas.

Iesniegts Kultūras pārvaldes projektu konkursā 22.02.2016.