PROJEKTI

"Sajūtu vārdi" - nav atbalstīts

Jauniešu māja sadarbībā ar jauniešu apvienību "Radošā Liepāja" iesniegusi projektu "Sajūtu vārdi" Valsts Kultūrkapitāla fontā. Projekta “Sajūtu vārdi” aktivitātes veicinās kultūras un mākslas jaunrades procesu jauniešu mērķauditorijā, vecuma grupā no 13 līdz 29 gadiem. Rezultātā izdotā jauniešu stāstu grāmata būs paliekoša vērtība, kas sekmēs jaundradīto kultūras vērtību izplatīšanu vienaudžu vidū, nodrošinās to pieejamību plašākai sabiedrībai, izplatot to Liepājas vispārizglītojošās un profesionālās ievirzes mācību iestādēs, inerešu izglītības iestādē, pilsētas bibliotēkās, universitētē u.c. 

Ralizācijas posms: 23.11.2015.- 30.04.2016.

Pieprasītais finansējums: 1977,5 EUR