PROJEKTI

Projekts "Kafija ar politiķiem Liepājā"
Projekts

Šī gada 30. septembrī, 30. oktobrī un 21. novembrī, Liepājas pilsētā norisinājās jauniešu un lēmumu pieņēmēju diskusija, uz kuru bija aicināts jebkurš Liepājas jaunietis 13- 25 gadu vecumā. 

 

Pirmā diskusija iesākās ar Latvijas Bērnu labklājības tīkla koordinatores, bērnu tiesību un interešu aizstāvības ekspertes Daigas Eidukas prezentāciju par Baltijas jauniešu labbūtības pētījuma “Jauniešu labbūtība Latvijā: būtiskākie izaicinājumi un līdzšinējie sasniegumi” rezultātiem. Pēc šīs prezentācijas sociologs un jaunatnes pētnieks Gints Klāsons prezentēja pētījumu “Jaunieši Liepājā: statistisks raksturojums un jauniešu viedokļu izpēte”, prezntācijas laikā visi diskusijas dalībnieki varēja iepazīties ar jau maijā uzsāktās Liepājas pilsētas pašvaldības jauniešu aptaujas rezultātiem. Pēc abām prezentācijām notika diskusija, kuras laikā jaunieši un Liepājas Domes deputāti analizēja galvenās problēmas un izaicinājumus, ar kuriem nākas saskarties jaunatnes jomā Liepājas pilsētā. Visi dalībnieki tika sadalīti vienlīdzīgās deviņās tematiskā grupās (katrā grupā vidēji 6-7 jaunieši un vismaz viens lēmumu pieņēmējs):

1. Demogrāfiskie izaicinājumi, 
2. Iekļaujoša, nodrošināta un vienlīdzīga sabiedrība, 
3. Skolas vide un izglītības kvalitāte, 
4. Neformālā un mūžizglītība, 
5. Nodarbinātība un uzņemējdarbība, 
6. Veselība un veselīgs dzīves veids, 
7. Jauniešiem un piemērota dzīves vide, 
8. Sabiedriskā un politiskā aktivitāte, 
9. Jaunatnes politika un darbs ar jaunatni.

Tematisko grupu vadīšanai tika izvēlēti darbā ar jaunatni iesaistītie eksperti. Par katru tematu grupa diskutēja 10 minūtes. Tad visas grupas veica rotāciju, pārvietojoties uz nākamo tematu un atkal 10 minūtes tika veltītas diskusijai. Katrā grupā bija neatkarīgi grupu vadītāji, eksperti, kuri katru jauno grupu rotācijas laikā ātri iepazīstināja ar iepriekšējo grupu atstātajiem pierakstiem. Kad katra grupa nonāca atpakaļ pie sava temata, tad tās dalībnieki apkopoja citu grupu pierakstītās idejas un prezentēja pārējām grupām.

 

Otrās aktivitātes sākumā pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar septembra diskusijas rezultātuiem - tika prezentēti jauniešu izstrādātie un apkopotie izaicinājumi par iepriekš minētajiem deviņiem tematiem jaunatnes jomā.

Otrajā diskusijā tika izmantota tā pati grupu rotācijas metode, kā pirmajā "Kafija ar politiķiem". Kopīgi tika izstrādātas rezolūcijas šo izaicinājumu risināšanai un jaunatnes jomas pilnveidošanai Liepājas pilsētā. Tam sekos diskusija, kurā izmantojot iepriekš definētos izaicinājumus kopīgi tika izstrādātas konkrētas rekomendācijas. Šīs rekomendācijas ir apkopotas dokumentā, kur parādās visi izvirzītie risinājumi, kā arī atsevišķi izdalīti būtiskākie risinājumi, kurus darba grupas bija izvēlējušās prezentēt pārējām darba grupām.

 

Trešā tikšanās metodoloģija tika balstīta uz spēli "Ideju Pitch". Pasākuma dalībnieki mazās grupās meklēja reālus risinājumus iepriekšējās tikšanās reizēs definētajiem problēmjautājumiem.

Visu diskusiju apkopotie rezultāti tiek izmantoti Liepājas jaunatnes politikas stratēģijas dokumenta izstrādei nākamajiem 7 gadiem.

 

Diskusiju apkopojumi pieejami šeit:

https://ej.uz/kafija_1

https://ej.uz/kafija_2

https://ej.uz/kafija_3

 

Liepājas “Jauniešu māja” komanda saka lielu paldies visiem iesaistīttajiem speciālistiem, lēmumu pieņēmējiem un jauniešiem, kuri piedalījās pasākuma īstenošanā, lai pasākums tiktu īstenots.

 

 

Pasākumu organizē Liepājas bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība “Jauniešu māja” projekta “Kafija ar politiķiem Liepājā” ietvaros. Projekts “Kafijas ar politiķiem Liepājā”tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.