PROJEKTI

Šonedēļ uzsākām projekta “Iededz gaismu sabiedrība” pirmo posmu.
Šonedēļ uzsākām projekta “Iededz gaismu sabiedrība” pirmo posmu.

Šonedēļ uzsākām projekta “Iededz gaismu sabiedrība” pirmo posmu.

Pirmā aktivitāte bija iepazīšanās ar projekta dalībniekiem, tālāk sekoja aktivitātes par Ilgtspējīgu zaļu Eiropu un Eiropas Savienības saikni ar jaunatni.

Kā mums gāja šajā nedēļā….

Mūsuprāt, tā ir iespēja vērtīgi piepildīt savu brīvo laiku, lai dažas stundas nedēļā veltītu jautrām, draudzīgām un izzinošām aktivitātēm Liepājas Jauniešu mājā. Projekta iepazīšanās nodarbībā, bija prieks redzēt jauniešus, kuri bija patiešām aktīvi un darbojās kopā ar projekta komandu visās aktivitātēs. Kopā mēs darbojāmies gan grupās, gan individuāli, raisot dažādas diskusijas. Pēc iepazīšanās nodarbības, šajā nedēļā no 11 Eiropas Jaunatnes mērķiem apskatījām vēl divas tēmas - Ilgtspējīgā zaļā Eiropa un Eiropas Savienības saikne ar jaunatni.

Ilgtspējīga zaļā Eiropa nozīmē būt līdzatbildīgiem par klimata pārmaiņām, jo zaļa Eiropa ir arī zaļa Latvija. Likt aizdomāties par patērētāju kultūru un padomāt, vai visas lietas mums tiešām ir vajadzīgas? Radošajā darbnīcā brīvprātīgie no Radi Vidi Pats kopā ar mums veidoja auduma maisiņus, tādējādi mudinot projekta dalībniekus pašiem radīt noderīgu lietu, kura nav jāpērk un ir vairākas reizes izmantojama.

Nodarbībā, Eiropas Savienības saikne ar jaunatni, iepazināmies ar Youthpass, kurš ir Eiropas Savienības atzīts dokuments, kurš apliecina 8 kompetences. Šajās kompetencēs ietilpst spēja sazināties dažādās valodās, izteikties, strādāt grupās, pielietot digitālās prasmes u.c. Diskusijās dalībnieki atzina, ka mums ir svarīga piederība Eiropai, bet varbūt dažkārt nenovērtējam iespējas, kuras Eiropas Savienība sniedz jauniešiem.

 “Skrejceļš” projekta komanda ir priecīga par iespēju realizēt šo projektu un piepildīt gan Liepājas Jauniešu māju, gan Liepāju ar pozitīvam emocijām!

Mara Gedmina