PROJEKTI

"neESI LP`eX" - Atbalstīts

Projekta vispārējais mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības un lēmumu pieņemšanas spējas jauniešu vidū(NVO, interešu grupas), lai veicinātu efektīvu līdzdalību un iesaistīšanos lēmumpieņemšanā pašvaldībā.

Projekts veicinās asociāciju un efektīvu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, pirmkārt, analizējot to, kas vēlas attīstīt efektīvu lēmumu pieņemšanas shēmu ietekmi pašvaldības.

Projekta konkrētie mērķi:

  • veicināt jauniešu iesaisti Liepājas attīstībā, paužot viedokli par aktuāliem jautājumiem jauniešu pašvaldībā;
  • nodrošināt jauniešiem interesantu un informatīvu brīvā laika pavadīšanas;
  • veicinātu mazāk aktīvo pilsētas jauniešu iesaisti.

No 2014. gada  jūnija līdz septembrim notiks projekta aktivitātes, iesaistot kopā 170 jauniešus, ar mērķi apvienot un kopīgi veikt konstruktīvu viedokļu paušanu pašvaldībā.

 Projekta finansējums – 3889.26 €