PROJEKTI

"MUURIS" - Atbalstīta 1. kārta

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2013. gada 2. decembrī iesniegusi projektu "MUURIS (Mūris Uzņēmējdarbības un Uzņēmības veicināšanai Riska grupu Integrācijai Sabiedrībā)" Sabiedrības integrācijas fondā.

Vispārējais mērķis:

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. 

Tiešais mērķis:

Laika posmā no 01.09.2014. – 31.08.2015. 32 mērķa grupas jauniešiem nodrošināt apmācības uzņēmējdarbībā, simulācijas uzņēmumu veidošanu un simulācijas uzņēmumos saražotās produkcijas tirdziņu, savukārt 12 jauniešiem- brīvprātīgajiem sniegt zināšanas vienaudžu izglītošanā un nodrošināt brīvprātīgo darbu vienaudžu izglītošanā, tādējādi veicinot jauniešu integrāciju sabiedrībā, paaugstinot viņu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības procesos. 

Pieprasītais finansējums: 25 101 EUR