PROJEKTI

„Liepājas jauno māmiņu kopienas centra izveide” - Nav atbalstīts
„Liepājas jauno māmiņu kopienas centra izveide” - Nav atbalstīts

Liepājas bērnu un jauniešu biedrība „Skrejceļš” sadarbībā ar LBJC struktūrvienību „Jauniešu māja” ir sagatavojusi un iesniegusi Latvijas Kopienu iniciatīvu fondam programmā „Atbalsts kopienu centriem” projektu „Liepājas jauno māmiņu kopienas centra izveide”.

Projekta mērķis ir sekmēt dzīves kvalitātes uzlabošanos un socializēšanos jaunajām māmiņām- mājsaimniecēm, kas dzīvo Liepājā, audzina vienu vai vairākus bērnus.

Projekta realizēšanas gaitā plānots izveidot atbalsta sistēmu (kopienas centru) - klubiņu jauno māmiņu integrēšanai sabiedrībā, nodrošinot viņu socializēšanos un veiksmīgāku atgriešanos darba tirgū.

Projekta aktivitātes tiks realizētas „Jauniešu mājas” telpās, tās būs vērstas uz jauno māmiņu sociālo iekļaušanu, sevis pilnveidošanu veselības un izglītības jomā, atvieglojot viņu atgriešanos darba tirgū. Lielākā daļa aktivitāšu notiks speciālistu vadībā, bet radošās pašiniciatīvas nodarbības ar speciālistu palīdzību veidos pašas jaunās māmiņas, tā veicinot kopienas iniciatīvas - jauno māmiņu klubiņa izveidi pie „Jauniešu mājas”.

Projektā plānots iesaistīt vismaz 20 jaunās māmiņas (sievietes vecumā līdz 30 gadiem, kurām ir mazulis līdz 3 gadu vecumam un kuras nav nodarbinātas). Viņām sešu mēnešu garumā būs iespēja iesaistīties dažādās projekta aktivitātēs (pēc projekta beigām turpinās darboties jauno māmiņu klubiņš).

Projekts plānots īstenot laikā no 01.12.2013. līdz 31.05.2014.

Pieprasītais finansējums: 2000 LS

Projekts nav atbalstīts.