PROJEKTI

"Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana" - atbalstīts

Jauniešu māja sadarbībā ar Bērnu un jauniešu biedrību "Skrejceļš" realizē projektu "Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana".

Projekta tiešais mērķis ir stiprināt sadarbību starp Liepājā reģistrētām jauniešu NVO u.c. sektoriem, kopīgu mērķu un jaunatnes politikas prioritāšu sasniegšanā Liepājā, popularizēt NVO darbību un veicināt jaunu biedru iesaisti. 

Projekts tiks īstenots Liepājā laika posmā no 13.08.2015. līdz 24.01.2016.

Projekta galvenās mērķas grupas:

  1. Aktīvās Liepājas jauniešu NVO (“Skrejceļš”, “Radi Vidi Pats”, “Karosta kids”, “Radi Vidi Pats”, “Go Beyond Liepāja”, “JCI”)
  2. Liepājas jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem
  3. Jauniešu neformālās apvienības ( Liepājas Universitātes Studentu padome, Liepājas Valsts tehnikums, Liepājas Skolēnu dome, Debašu centrs, Ielu vingrotāji)
  4. Citas organizācijas  (Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Kurzemes Biznesa inkubators, Jauniešu māja)

Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšanas ietvaros notiks diskusija, Liepājas jauniešu NVO darbnīcas, Liepājas jauniešu NVO popularizēšanas pasākums un izvērtēšanas pasākums.

Piešķirtais finansējums 500 eur

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar LR Kultūras ministrijas un  „Kurzemes NVO atbalsta centra” finansiālu atbalstu.