PROJEKTI

"Liepājas izaicinājums" - Atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" iesniegusi projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gada atklātam projektu konkursam "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu." 

Projekta “Liepājas izaicinājums” vispārējais mērķis ir pilnveidot jauniešu, vecumā no 15 līdz 25 gadiem,  zināšanas, prasmes un veicināt veselīgu dzīvesveidu, izmantojot neformālās mācīšanās metodes. Galvenās aktivitātes ir diskusijas organizēšana ar pašvaldības pārstāvjiem un nozaru ekspertiem; drbnīcu organizēšana Jauniešu mājā; spēles “Liepājas izaicinājums” izstrāde; noslēguma pasākuma “Liepājas izaicinājums” organizēšana Liepājā. 

Projekts risinās šādus problēmu blokus: aktivitāšu nodrošināšana jauniešu brīvā laika pavadīšanai; atbalsts jaunajiem mūziķiem; jauniešu iesaiste pilsētas publiskā tēla veidošanā.

Kopējais projekta budžets ir 4000 EUR.

Ralizācijas posms - 1.04.-30.09.2015.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.