PROJEKTI

"Liepāja - iespēju un izaicinājumu pilsēta" - Daļēji atbalstīts

Bērnu un jauniešu biedrība "Skrejceļš" 27. februārī iesniedza projektu Liepājas pilsētas Domes Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursā. 

Ar projekta „Liepāja – iespēju un izaicinājumu plsēta jauniešiem” starpniecību tiks risināts problēmjautājums par jaunatnes politikas prioritēm Liepājā.

Projekta tiešie mērķi stiprināt sadarbību starp Liepājā reģistrētām jauniešu NVO; noteikt jaunatnes politikas attīstības prioritātes Liepājā; noteikt Liepājas iespējas un izaicinājumus jauniešiem; veicināt uzņēmību un uzņēmējdarbību, iekļaujot jauniešus radošo industriju attīstībā Liepājā; veicināt jaunieša kā resursa potenciāla attīstību.

 

Projekta realizācija: 1.04.-29.05.2015

Piešķirtais finansējums: 300 EUR

Projekts tiks realizēts sadarbībā ar Jauniešu māju.