PROJEKTI

"Lejaskurzemes Ziemassvētku tautasdziesmu aranžējumi" - Nav atbalstīts

Projekta mērķis - ieinteresēt jauniešus nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē, apguvē sev pieņemamā - radošās izpausmes veidā, saglabāšanā un popularizēšanā citu Latvijas puilsētu un ārvalstu jauniešiem. Projektu plānots realizēt no šā gada 1.septembra līdz 20.decembrim. 

Projekta mērķauditorija ir daudzveidīga:

Kopīgais plānotais pasākuma dalībnieku skaits ir ap 200. Tai skaitā 15 jaunieši no LBJC "Jauniešu mājas", 25 Liepājas pilsētas dalībnieki (etnogrāfiskā ansambļa "Atštaukas" un biedrības "Melngaiļskola atbalsta biedrība" dalībnieki) 30 Nīcas, Otaņķu un Rucavas pagastu etnogrāfisko ansambļu dalībnieki, 20 aicinātie viesi, 60 pilsētas un novadu iedzīvotāji, 50 bērni un jaunieši no vietējām skolām, kā arī Rucavā, Otaņķos, Nīcā, Liepājas slimnīcā un Liepājas bērnu namā.

Pieprasītais finansējums 1480 :ls