PROJEKTI

"Kopēja nākotne"- atbalstīts

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Jaunieši ir sabiedrības attīstības turpināšanas garants (COMMON FUTURE)” LLIV-221 tiek īstenots partnerībā ar Klaipēdas pašvaldību. 

Projekta mērķis ir veicināt tolerantas, modernas un pilsoniski aktīvas jaunatnes attīstību Liepājā un Klaipēdā, kas ir atvērta pārmaiņām un gatava pieņemt šodienas izaicinājumus starptautiskā vidē, kā arī organizēt jauniešu aktivitātes un atbalstīt jaunatnes iniciatīvas.

Projekta uzdevumi:

  • Izveidot Jauniešu māju Liepājā un renovēt atvērtās telpas Jauniešu centru Klaipēdā
  • Dalīties pieredzē jaunatnes lietu pārvaldībā pašvaldību līmenī ar kopējām aktivitātēm
  • Organizēt pieredzes apmaiņas
  • Attīstīt publiskus pakalpojumus jauniešiem 

Šis ir pirmā šāda veida projekts Liepājas jaunatnes jomā, kurā ne tikai tiek veicinātas dažādas jauniešu aktivitātes, bet arī būvēta Liepājas Jauniešu māja. Projekta finansējums:

Eiropas Reģionālais attīstības fonds - LVL 113221,47

  • Liepājas pilsētas pašvaldībai – LVL 69706,91
  • Valsts budžeta dotācija (Liepājas pašvaldībai) (5%) – LVL 3485,35
  • Liepājas pilsētas pašvaldība (10% no Liepājas kopējām izmaksām) – LVL 6970,70

 

Kontaktinformācija:

Atis Egliņš-Eglītis, Projekta vadītājs;

e-pasts: eglins.atis@gmail.com;

telefons: 29343731

 

 Common Future izdevumu skatīt šeit