PROJEKTI

“Kapacitātes celšana Liepājas BJC “Jauniešu māja” - Nav atbalstīts
“Kapacitātes celšana Liepājas BJC “Jauniešu māja” - Nav atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs 2014.gada 24.septembrī Rietumu bankas labdarības fondam iesniedzis projektu “Kapacitātes celšana Liepājas BJC “Jauniešu māja”. 

Projekta mērķis ir veicināt Liepājas pilsētas jauniešu muzikālo pašizglītošanos, jauno mūziķu paaudzes veidošanos un nodrošināt intensīvāku un daudzpusīgāku aktivitāšu iespējas jauniešiem Liepājas BJC “Jauniešu māja”.

 

No 2014. gada 15. novembra līdz 15. decembrim Liepājas BJC “Jauniešu māja”, Kungu ielā 24, Liepājā plānoti akustikas uzlabošanas pasākumi mūzikas telpā, elektrosadales zemējuma izbūve un starpsienas izbūve lielajā telpā.

Pieprasītais finansējums: 4974,78 EUR