PROJEKTI

Jauniešu māja sadarbībā ar Liepājas uzņēmējiem atbalsta jauniešu iesniegtos projektus
Jauniešu māja sadarbībā ar Liepājas uzņēmējiem atbalsta jauniešu iesniegtos projektus

"Jauniešu māja" sadarbībā ar Liepājas uzņēmējiem ir atbalstījusi pirmos projektus jauniešu projektu konkursā, kuru ietvaros plānots veicināt jauniešu aktīvu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Labākajiem  projektu autoriem ir iespēja saņemt  finansiālo atbalstu līdz 100 EUR projekta realizācijai. 

Martā iesniegti un atbalstīti trīs jauniešu projektu pieteikumi par kopējo summu 244 eiro.

Inga Otaņķe iesniegusi projektu "Līgo Jauniešu mājā", kura ietvaros plānots izzināt Līgo svētku tradīcijas, kopīgi vienoties dziesmās, kā arī gatavot kopīgu svētkiem tradicionālu mielastu. Projektu īstenos 20. jūnijā Līgo svētku sagaidīšanas pasākumā.

Ojārs Saulītis un Lauris Galsons iesnieguši projektu "Atbalsts jaunajiem mūziķiem" un "Šķīvji bungu komplektam", lai atbalstītu jauno grupu tehnisko nodrošinājumu un organizētu Jauniešu mājas mūzikas telpas aktīvistu koncertus Jauniešu mājā. Koncerti notiks maijā un jūnijā.

Aprīlī iesniegts un atbalstīts viens projekta pieteikums par summu 100 eiro. 

Projektu "Atrodi sevi naktī" iesniegusi Madara Lindmane.  Tā ietvaros paredzēta "Spray painting" radošā darbnīca 17.maijā, ar mērķi radīt iespaidu  par vienu no veidiem, kā radīt unikālas gleznas, izmantojot krāsu baloniņus, kā arī mainīt sabiedrībā vispārpieņemto faktu, ka krāsu baloniņu izmantošana sastopama tikai starp huligāniem.

Jauniešu projektu fondu jau atbalstījusi SEB banka un A/S Liepājas patērētāju biedrība. "Mūsu mērķis ir atbalstīt maksimāli daudz jauniešu idejas, lai sniegtu jauniešiem iespēju pilnveidoties un iegūt jaunu pieredzi.  Projektu konkursa veiksme un ilgtspēja atkarīga no uzņēmēju labvēlības. Biedrībai "Skrejceļš" ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss,  līdz ar to ceram uz lielāku atsaucību un atbalstu no uzņēmējiem un privātpersonām finansiāli atbalstīt jauniešu projektu konkursu, kas ir lieliska iespēja jauniešiem gūt praktiskas zināšanas un pieredzi projektu rakstīšanā un realizēšanā," informē „Jauniešu mājas” pārstāvji.