PROJEKTI

„Jauniešu māja” izsludina “Jauniešu projektu konkursu 2015”
„Jauniešu māja” izsludina “Jauniešu projektu konkursu 2015”

 “Jauniešu māja” sadarbībā ar biedrību „Skrejceļš”, pateicoties sponsoru atbalstam, turpina 2014. gadā uzsākto projektu konkursu, kura ietvaros jauniešiem ir iespēja iesniegt projektus, kuri veicinātu Liepājas jauniešu aktivitāti izglītojošu un izklaidējošu pasākumu organizēšanā, jaunrades procesus, uzlabotu un attīstītu jauniešu sadarbību, izglītotību un nodarbinātību, uzņēmējdarbību. Atbilstošāko projektu autori saņems finansiālo atbalstu līdz 100 eiro projekta realizācijai, ko otro gadu pēc kārtas nodrošina SEB banka. Konkursa ietvaros ir paredzēts īstenot vismaz 4 jauniešu projektus.

Projektu konkursam ir izstrādāts atbilstošs nolikums, vienkārša pieteikuma veidlapa un atskaitīšanās kārtība ar mērķi veicināt jauniešu līdzdalību un iniciatīvas. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejamas ej.uz/nolikumsJM un ej.uz/veidlapaJM. Projekta pieteikumi jāiesniedz elektroniski uz e-pastu jauniesumaja@liepajasbjc.lv ar norādi “jauniešu projekti”. Organizējot iniciatīvu pasākumu kopumus, ar projektu starpniecību, jauniešiem ir iespēja uzlabot komunikācijas prasmes, attīstīt organizatoriskās spējas, izzināt sabiedrisko attiecību specifiku un publicitātes nozīmi, kā arī iesaistīt aktivitātēs mazāk aktīvos jauniešus.

Lai sekmētu fonda darbību, biedrībai “Skrejceļš” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Projektu konkursa veiksme un ilgtspēja atkarīga no sponsoru labvēlības, tādēļ aicinām atbalstīt Jauniešu projektu konkursa fondu, lai sniegtu iespēju pēc iespējas vairāk Liepājas jauniešiem iegūt pieredzi un prasmes projektu vadībā. Fonda līdzekļit tiek izmantoti tikai un vienīgi jauniešu projketu konkursa pieteikumu atbalstam.

 

Ziedot iespējams:

Liepājas Bērnu un jauniešu biedrība”Skrejceļš”

Krūmu ielā 29, Liepājā, LV-3405

Reģ . Nr. 40008191511

SEB Banka

Konts LV60 UNLA 005 001 894 3483