PROJEKTI

"Jauniešu iesaiste lēmumu pieņemšanā Liepājā" - Nav atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2013. gada 1. oktobrī iesniegusi projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmā „Jaunatne darbībā” apapkšprogrammā 5. "Atbalsts Eiropasnsadarbībai jaunatnes jomā".

Projektā plānotā mērķa grupa būs jaunieši vecumā no 15-25, kopumā 20 jaunieši.

Projektā plānots vienas dienas forums, kurā tiks aicināti piedalīties jaunieši no Jauniešu mājas un lielākajām jauniešu organizācijām no visas Latvijas. Šim pasākumam kopējais dalībnieku skaits būs 100 jaunieši un 10 politiķi.

 

Plānotās aktivitātes:

Janvārī plānots sākt projektu, slēgt līgumus;

Februārī tiek atlasīta mērķu grupa, apmācīti jaunieši jauniešu lietu likumdošanā, komandas veidošanā, diskutēšanas un prezentēšanas prasmēs, veicot divu dienu izbraukuma semināru 20 jauniešiem;

Martā plānotas diskusijas ar vietējās pašvaldības politiķiem, diskusijas ar Saeimas deputātiem;

Aprīlī plānotas diskusijas ar Eiroparlamenta deputātiem un tiks veidots jauniešu forums;

Maijā plānots projektu rezultātu izvērtēšanas seminārs.

 

Projekta ilgtspēja plānota, katram deputātam kā „secret friend” iesaistot vienu no jauniešiem, kuru aicinās „ēnot” konkrēto deputātu.

Pieprasītais finansējums: 5000 EUR

Projekts nav atbalstīts.