PROJEKTI

”Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Liepājā” - Atbalstīts
”Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Liepājā” - Atbalstīts

Izglītības un zinātnes ministrija ir apstiprinājusi LBJC struktūrvienības „Jauniešu māja” iesniegto projektu ”Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Liepājā”, kas tika iesniegts IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam projektu konkursā„Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”.

Projekta mērķis ir veicināt Liepājas pilsētas pašvaldības motivāciju īstenot lokālā līmeņa pētījumu, kas novērtētu jauniešu dzīves kvalitāti un sniegtu objektīvu informāciju par reālo situāciju pašvaldībā.

Projekta aktivitātēs ir plānots veikt aptauju jauniešiem, rodot iespēju izteikt savu viedokli pētījumu uzņēmuma SIA „FACTUM” izstrādātajās anketās un nodrošinot iespēju sniegt atbildes arī online.

Projekta mērķauditorija ir 13-25 gadus veci Liepājas jaunieši. Projekta galvenie rezultāti: būs izstrādāta metodika un nointervēti vismaz 200 Liepājas jaunieši un izstrādāta pētījumu analīze. Ar pētījuma rezultātiem interesenti tiks iepazīstināti projektā plānotajā seminārā, kā arī rezultāti tiks izmantoti Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādē.

Projekts plānots īstenot 4 mēnešus: no 29.07.2013. līdz 08.11.2013.

Pieprasītais finansējums: 1000 LS

Projekts atbalstīts.