PROJEKTI

"Jaunatnes darbinieku kompetenču pilnveide dialoga veicināšanai ar jaunajām māmiņām"- Nav atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2013. gada 1. oktobrī iesniegusi projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas 1.4 „ Jaunatnes darbinieku kompetenču pilnveide dialoga veicināšanai ar jaunajām māmiņām”, sadarbībā ar Spānijas starptautisko jauniešu organizāciju ADEFIS.

 

Projekta virsmērķis: Izstrādāt un īstenot atbalsta pasākumus jaunajām māmiņām, lai ieviešanas rezultātā veicinātu jauno māmiņu iekļaušanos sabiedrībā, profesionālajā izglītībā un darbā.

 

Projekta specifiskais mērķis: Veicināt jaunatnes darbinieku sadarbošanos, zināšanu un pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī, lai līdzdarbojoties tiktu īstenoti inovatīvi atbalsta pasākumi jauno māmiņu sociālo prasmju pilnveidei. Projekta mērķa grupa: Jaunās māmiņas vecumā no 13 līdz 30 gadiem.

Pieprasītais finansējums: 940 EUR

Projekts nav atbalstīts.