PROJEKTI

Footprints
Footprints

No 2017. gada 17. jūnijam līdz 2018. gada 17. decembrim – tiek meklēti četri brīvprātīgie no Austrijas, Itālijas, Latvijas un Rumānijas

 

Motivācija:

Galvenā doma ir iepazīstināt jauno paaudzi ar citu tautu kultūru. Radīt mūsdienīgu skatījumu, ka pastāv arī citas kopienas ārpus viņu valsītim.

 

Lai to īstenotu, izvairoties no kultūras tradīciju un sociālo atšķirību veidotām nesaprašanām, tiks veicināts kontakts starp cilvēkiem no dažādam valsītim, kas dalīsies ar savu valodu un tradīcijām, veidojot vidi, kur cits citu saprot.

 

Brīvprātīgā profils: 

 

Gaiac aicina aktīvus, radošus, dinamiskus un atvērti domājošus cilvēkus un organizācijas, kas velētos strādāt ar jauniem cilvēkiem un dalīties ar atšķirīgam kultūrām un pieredzi.

Tā kā galvenā mērķauditorija ir jauni cilvēki, ir vēlami brīvprātīgie, kas ir gatavi strādāt ar bērniem un pusaudžiem. Īpaša izglītība nav nepieciešama.

 

Brīvprātīgajiem būs iespēja:

 

-       apgūt portugāļu valodu;

-       meklēt un apgūt dažādas metodes mākslas un kultūras izglītībā, neformālā kontekstā;

-       satikties ar jauniem cilvēkiem skolās un dalīties ar viņiem pieredzē;

-       kopā ar Gaiac biedriem veidot mākslas darbnīcas, jauniešu apmaiņas

 un mūž ilgus mācīšanās projektus;

-       piedalīšanās visos projektos, ko Gaiac organizē. Iegūt iespēju strādāt kopā ar visu Eiropas tīklu, Drums for Peace; 

-       Iepazīties ar visādiem mākslas veidiem un apmeklēt vietējās izstādes; 

-       Iepazīties ar vietējo kultūru un dzīvot citā vidē.

 

 

Ir paredzēts, ka uzmanība tiks pievērsta uz kultūru līdzībām un atšķirībām, jaunu valodu apgūšanu un kopējam vērtībām, fokusējoties uz to, kā var veicināt komunikāciju, respektējot visu pārējo vēlmes un identitātes, kas ir daļa no Eiropas kultūras.

 

"Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros un finansējumu saņem no Eiropas Savienības.