PROJEKTI

”Eiropas kopējā valūta jauniešu skatījumā” - Nav atbalstīts
”Eiropas kopējā valūta jauniešu skatījumā” - Nav atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība Jauniešu māja ir iesniegusi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas 1.3.„jauniešu demokrātijas projekti” ietvaros projektu ”Eiropas kopējā valūta jauniešu skatījumā”.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, gūstot starptautisku pieredzi un iepazīstot demokrātijas procesus.

Projekts plānots realizēt 3 valstīs: Latvijā, Lietuvā un Polijā. Latvijā paredzētas aktivitātes veikt Liepājā, Polijā – Katovicē un Zaviercē, Lietuvā - Klaipēdā un Šauļos, no katras dalībvalsts iesaistot 2 organizācijas.

Mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem. Projekts ir izstrādāts, balstoties uz jauniešu ieteiktās tēmas – vienotas Eiropas valūtas – eiro ieviešanas aktualitātes un jauniešu iniciatīvām darboties demokrātijas procesos.

Projekta gaitā tiks veidoti 3 dienu forumi Polijā, un Lietuvā, kā arī noslēdzošais 5 dienu forums Liepājā. Foruma laikā 24 jauniešiem būs iespēja piedalīties jauniešu anketēšanā un intervēšanā, piedalīties diskusijās ar pašvaldību deputātiem un banku ekspertiem par vienotas valūtas priekšrocībām Eiropā. Projekta laikā jauniešiem būs iespēja iepazīties arī ar citu valstu kultūru, piedalīties nacionālajos vakaros, labāk apgūt komunikāciju un svešvalodu prasmes, kā arī gūt zināšanas par anketēšanu, intervēšanu, fotografēšanu un video filmu izveidošanu.

Forumā Liepājā tiks sagatavoti prezentācijas materiāli (ar iegūtajiem anketu un interviju rezultātiem): video filmiņa un fotogrāfijas, ar ko iepazīties varēs plašāka jauniešu auditorija Jauniešu mājas mājaslapā. Projekta noslēgumā lielākai jauniešu auditorijai plānota konference, kurā tiks prezentēti sagatavotie materiāli.

Projekts plānots īstenot 4 mēnešus: no 2.09.2013. līdz 31.12.2013.

Pieprasītais finansējums: 24 000 EUR

Projekts nav atbalstīts.