PROJEKTI

Eiropas Brīvprātīgā darba projekta "ES(T) IN FEST" izvērtējums
Eiropas Brīvprātīgā darba projekta

Projekts "ES(T) IN FEST" īstenots "Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros un finansējumu saņem no Eiropas Savienības.

Project "ES(T) IN FEST" is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.