PROJEKTI

"E-POSS" - Atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2014. gada 1. oktobrī iesniegusi jauniešu apmaiņas projektu "EPOSS" Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmā „Erasmus+”. 

Projekta galvenais mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību caur neformālās izglītības metodēm, mācoties vienam no otra iepazīt Eiropas kultūru daudzveidību, attīstīt spēju saskatīt vienojošus elementus kultūru daudzveidībā.

"Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu."

Aktivitāšu norise: no 15.03.2015. līdz 21.03.2015.

Pieprasītais finansējums: 15 820,00 EUR