PROJEKTI

"Cultures on the road 2017"

   "Cultures on the road 2017” ir jauniešu apmaiņa, kuru veicina Cinisello Balsamo pašvaldība sadarbībā ar Drums of Peace tīklu. “Cultures on the road 2017” ilgs no 27. novembra līdz 4. decembrim, kas tik rīkots Chiavenna hotelī “Al Deserto”. (http://www.ostellochiavenna.it/)

  Tiks iesaistīti 40 brīvprātīgie (6 dalībnieki+2 atbildīgie) no Somijas, Itālijas, Latvijas, Portugāles, Rumānijas. Projekta mērķis ir iekļaut jauniešus internacionālā vidē, kur viņi varēs iepazīt dažādas kultūras, veidojot sadarbību caur dialogu, mākslinieciskām darbnīcā m un vakara nodarbībām.

  Radošā māksla būs galvenais elements: dalībnieki piedalīsies 4 dažādās darbnīcās (mūzika, teātris, dejas un vizuālā māksla). Katra aktivitāte būs ar savu tēmu: komandas darbs, vadība un iniciatīva gars. Darbnīcas iedrošinās kompetenci komandas darbā, dodot vērtību visu dalībnieku talantiem.

  Aptaujas links:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg22u4wvYOOWOy7wKcAcveAfoHSla-TlQzjbfQ7pWUbu1sLA/viewform