PROJEKTI

"Atvērtās telpas (open space) attīstība Jauniešu mājā" - Atbalstīts

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam 1.2. apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes infrastruktūras informācijas pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā laika pavadīšanai” atbalstu Liepājas Bērnu un jaunatnes centram ir apstiprināts projekts ”Atvērtas telpas (open space) attīstība Jauniešu mājā”.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvu attīstību Liepājas pašvaldībā., nodrošinot pilnvērtīgu jauniešu attīstību, garantējot brīvu un atvērtu vidi jauniešu iniciatīvas īstenošanai.

Projektā galvenās aktivitātes ir: kino festivāla „OPEN” un „ENTER” organizēšana Liepājā, darbnīcu (meistarklašu) organizēšana Jauniešu mājā, bezvada interneta un novērošanas sistēmas uzstādīšana Jauniešu mājā, kā arī mobila ielu vingrotāju aprīkojuma iegāde.

Projekts risinās dažādus problēmu blokus: nodrošinās pieejamību un jauniešu organizāciju aktivitātes, nodrošinās brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošinās jauniešu iesaisti pilsētas politikas plānošanā. Līdz ar to tiks radīta draudzīga vide dažādu veida aktivitātēm, nodrošinot kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī nodrošinās jauniešu iesaisti pilsētas politikas plānošanā.

Projekta mērķauditorija ir 16-25 gadus veci jaunieši un jauniešu organizācijas. Projekts ir izstrādāts, balstoties uz jauniešu izteiktām iniciatīvām un vajadzībām pēc dažāda tipa darbnīcām – meistarklasēm, interesēm (jauno mediju mākslas apguves) un ielu sporta veida attīstības.

Projekts plānots īstenot 6 mēnešus: no 15.05.2013. līdz 18.10.2013.

Pieprasītais finansējums: 4200 LS

Projekts atbalstīts.