PROJEKTI

Apmācības “Facilitation academy- practice”
Apmācības “Facilitation academy- practice”

No šī gada 20.maija līdz 24. maijam Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības “Jauniešu māja” projektu vadītājs un “Jauniešu mājas” jauniešu padomes akīvists Edgars Sudmalis, apmeklēja starptautiskās programmas Erasmus+ apmācības “Facilitation academy- practice”. Apmācības notika Norvēģijas pilsētā Tonsbergā un tās organizēja Lietuvas organizācija “Politikos tyrimų ir analizės institutas”. Apmācībās piedalījās arī Rīgas skolēnu domes valdes locekle Anita Ramka un 20 citi jaunatnes jomas eksperti no Norvēģijas, Lietuvas, Polijas un Bulgārijas.

Apmācību mērķis bija sniegt jaunatnes jomā iesaistītajām perosnām praktisku mācīšanos fasilitēt (organizēt, moderēt) apmācības. Šīs apmācības bija praktisks turpinājums apmācību pirmajai, teorētiskajai daļai, kura notika Lietuvā, mācību centrā “Daugirdirškes”, 18.-23. martā. Apmacību laikā visi dalībnieki tika sadalīti trīs grupās, kuru uzdevums bija organizēt specifiskas sesijas dažādu vietējo problēmu risināšanai. Viena grupa devās organizēt jauniešu pilnveides nodarbības vietējā cietumā, otra grupa devās organizēt ideju ģenerēšanu pilsētas bibliotekā, lai rastu jaunus, jauniešiem interesējošus bibliotēkas pielietojumus. Trešā grupa, kurā piedlījās arī Andris un Edgars, sociālajā atbalsta centrā organizēja jauniešu konferenci par jauniešu vardarbības samazināšanu.

Tonsbergas pilsētas un ap to esošajā reģionā, kā arī visā Norvēģijā, radusies jauna tendence - jaunieši pulcējas vietās, kur lielākoties divi vai vairāk jaunieši izmanto fizisku vardarbību (dažkārt izmantojot arī nažus, pudeles, krēslus utt.), kamēr citi jaunieši filmē un publicē šos video populārākajā sociālajā tīklā Snapchat. Šādi video jau guvuši tik lielu popularitāti, ka katram video ir vidēji 70 000 skatījumu. Uzdevums bija pulcēt jauniešus (konferencē piedalījās 50 jaunieši) un ar atvērtas diskusijas palīdzību iegūt informāciju no pašiem jauniešiem par to, kad, kur, kā, kāpēc tiek izmantota šī vardarbība. Grupai bija jāizplāno un jāsagatvo viss: programma, publicitāte, metodoloģija, materiāli un visas atbilstošās aktivitātes. Katram grupas dalībniekam bija savi pienākumi, kurus izpildot, no jauniešiem tika iegūts ļoti daudz informācijas, kura pašlaik tiek apkopota.

Apmācību laikā bija arī jādodas ielās uz specifiskāsm jauniešu pulcēšanās vietām, lai iegūtu un apkopotu informāciju par jauniešu interesēm, vēlmēm.

Apmācību laikā tika apgūtas un pilnveidotas tādas kompetences kā darbs komandā, komunikācija ar ļoti dažādiem jauniešiem, plānošana, metodoloģijas izstrāde, diskusiju moderēšana, dažādu sesiju struktūras veidošana un arī praktiska īstenošana.