"The Scienic Route" - nav atbalstīts

The Scenic Route is a Youth Exchange organized by “Liepaja Children and Youth Centre” (LCYC) and will held in Liepaja (LV) from 7th to 14th of August 2016. It will involve 40 youngsters ages 16 to 20, from Romania, Italy, Portugal, Finland and Latvia (6 participants and 2 group leaders for each national group). Due to the nature of the activities, the participants do not need any particular preparation. The youngsters with fewer possibilities to travel and who have never taken part in a Youth Exchange will be given priority.


"Non-in-form" - nav atbalstīts

Ar projekta starpniecību tiks izglītotas darbā ar jaunatni iesaistītas personas par neformālās izglītības metodēm, to pielietošanu un efektivitāti.


„Jauniešu māja” izsludina “Jauniešu projektu konkursu 2015”

„Jauniešu māja” izsludina “Jauniešu projektu konkursu 2015”

 “Jauniešu māja” sadarbībā ar biedrību „Skrejceļš”, pateicoties sponsoru atbalstam, turpina 2014. gadā uzsākto projektu konkursu, kura ietvaros jauniešiem ir iespēja iesniegt projektus, kuri veicinātu Liepājas jauniešu aktivitāti izglītojošu un izklaidējošu pasākumu organizēšanā, jaunrades procesus, uzlabotu un attīstītu jauniešu sadarbību, izglītotību un nodarbinātību, uzņēmējdarbību. Atbilstošāko projektu autori saņems finansiālo atbalstu līdz 100 eiro projekta realizācijai, ko otro gadu pēc kārtas nodrošina SEB banka. Konkursa ietvaros ir paredzēts īstenot vismaz 4 jauniešu projektus.


"Sajūtu vārdi" - nav atbalstīts

Jauniešu māja sadarbībā ar jauniešu apvienību "Radošā Liepāja" iesniegusi projektu "Sajūtu vārdi" Valsts Kultūrkapitāla fontā. Projekta “Sajūtu vārdi” aktivitātes veicinās kultūras un mākslas jaunrades procesu jauniešu mērķauditorijā, vecuma grupā no 13 līdz 29 gadiem. Rezultātā izdotā jauniešu stāstu grāmata būs paliekoša vērtība, kas sekmēs jaundradīto kultūras vērtību izplatīšanu vienaudžu vidū, nodrošinās to pieejamību plašākai sabiedrībai, izplatot to Liepājas vispārizglītojošās un profesionālās ievirzes mācību iestādēs, inerešu izglītības iestādē, pilsētas bibliotēkās, universitētē u.c. 


"Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana" - atbalstīts

Jauniešu māja sadarbībā ar Bērnu un jauniešu biedrību "Skrejceļš" realizē projektu "Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana".

Projekta tiešais mērķis ir stiprināt sadarbību starp Liepājā reģistrētām jauniešu NVO u.c. sektoriem, kopīgu mērķu un jaunatnes politikas prioritāšu sasniegšanā Liepājā, popularizēt NVO darbību un veicināt jaunu biedru iesaisti. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15