"Sajūtu vārdi" - nav atbalstīts

Jauniešu māja sadarbībā ar jauniešu apvienību "Radošā Liepāja" iesniegusi projektu "Sajūtu vārdi" Valsts Kultūrkapitāla fontā. Projekta “Sajūtu vārdi” aktivitātes veicinās kultūras un mākslas jaunrades procesu jauniešu mērķauditorijā, vecuma grupā no 13 līdz 29 gadiem. Rezultātā izdotā jauniešu stāstu grāmata būs paliekoša vērtība, kas sekmēs jaundradīto kultūras vērtību izplatīšanu vienaudžu vidū, nodrošinās to pieejamību plašākai sabiedrībai, izplatot to Liepājas vispārizglītojošās un profesionālās ievirzes mācību iestādēs, inerešu izglītības iestādē, pilsētas bibliotēkās, universitētē u.c. 


"Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana" - atbalstīts

Jauniešu māja sadarbībā ar Bērnu un jauniešu biedrību "Skrejceļš" realizē projektu "Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana".

Projekta tiešais mērķis ir stiprināt sadarbību starp Liepājā reģistrētām jauniešu NVO u.c. sektoriem, kopīgu mērķu un jaunatnes politikas prioritāšu sasniegšanā Liepājā, popularizēt NVO darbību un veicināt jaunu biedru iesaisti. 


"Youth today, leaders tomorrow 2" - atbalstīts

Eiropas Brīvprātīgā darba projektu "Youth today, leaders tomorrow 2" plānots realizēt Liepājā no 03.08.2015. līdz 3.11.2016., uzņemot divus brīvprātīgos jauniešus no Rumānijas un Itālijas, kuri savu brīvprātīgo darbu veiks Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā laika posmā no 2015. gada 1. novembra līdz 2016. gada 1. augustam.


"Liepājas izaicinājums" - Atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" iesniegusi projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gada atklātam projektu konkursam "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu." 


"Liepāja - iespēju un izaicinājumu pilsēta" - Daļēji atbalstīts

Bērnu un jauniešu biedrība "Skrejceļš" 27. februārī iesniedza projektu Liepājas pilsētas Domes Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursā. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14