Iespēja: jauniešu apmaiņa Ungārijā!

Iespēja: jauniešu apmaiņa Ungārijā!

Iespēja pieteikties jauniešu apmaiņai "Seed to plate-Best Food" Ungārijā, Etyek ciemā netālu no Budapeštas, no 18. līdz 27. septembrim. 


Footprints

Footprints

No 2017. gada 17. jūnijam līdz 2018. gada 17. decembrim – tiek meklēti četri brīvprātīgie no Austrijas, Itālijas, Latvijas un Rumānijas

 

Motivācija:

Galvenā doma ir iepazīstināt jauno paaudzi ar citu tautu kultūru. Radīt mūsdienīgu skatījumu, ka pastāv arī citas kopienas ārpus viņu valsītim.

 

Lai to īstenotu, izvairoties no kultūras tradīciju un sociālo atšķirību veidotām nesaprašanām, tiks veicināts kontakts starp cilvēkiem no dažādam valsītim, kas dalīsies ar savu valodu un tradīcijām, veidojot vidi, kur cits citu saprot.

 


Sicīlija un jaunieši.

Sicīlija un jaunieši.

5 jauni liepājnieki devušies piedzīvojumā uz Sicīliju. Jauniešu apmaiņā "Discover cultures through media" piedalās arī jaunieši no Itālijas, Maķedonijas, Igaunijas un Francijas. Projekta laikā dalībnieki mēģina noskaidrot, cik uzticami ir mediji, kā veicināt savu kritisko domāšanu, kā arī iepazīst dažādās projektā pārstāvētās kultūras.

Projekts "Discover cultures through media" īstenots "Erasmus+:Jaunatne darbībā" ietvaros un finansējumu saņem no Eiropas Savienības."

 


Jaunieši brauc uz Dāniju!

Jaunieši brauc uz Dāniju!

10 jauni kurzemnieki kopā ar diviem vadītājiem jūlija beigās devās uz Dāniju, lai piedalītos jauniešu apmaiņā "Connected3",  kur kopā ar vietējiem un jauniešiem no Lietuvas un Somijas muzicētu, radītu, dejotu un caur mākslu diskutētu par to, kas ir demokrātiskas vērtības.

Projekts "Connected3" īstenots "Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros un finansējumu saņem no Eiropas Savienības.


Eiropas Brīvprātīgā darba projekta

Eiropas Brīvprātīgā darba projekta "ES(T) IN FEST" izvērtējums

Projekts "ES(T) IN FEST" īstenots "Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros un finansējumu saņem no Eiropas Savienības.

Project "ES(T) IN FEST" is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14