"Jauniešu iesaiste lēmumu pieņemšanā Liepājā" - Nav atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2013. gada 1. oktobrī iesniegusi projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmā „Jaunatne darbībā” apapkšprogrammā 5. "Atbalsts Eiropasnsadarbībai jaunatnes jomā".

Projektā plānotā mērķa grupa būs jaunieši vecumā no 15-25, kopumā 20 jaunieši.

Projektā plānots vienas dienas forums, kurā tiks aicināti piedalīties jaunieši no Jauniešu mājas un lielākajām jauniešu organizācijām no visas Latvijas. Šim pasākumam kopējais dalībnieku skaits būs 100 jaunieši un 10 politiķi.

 


"Jaunatnes darbinieku kompetenču pilnveide dialoga veicināšanai ar jaunajām māmiņām"- Nav atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2013. gada 1. oktobrī iesniegusi projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas 1.4 „ Jaunatnes darbinieku kompetenču pilnveide dialoga veicināšanai ar jaunajām māmiņām”, sadarbībā ar Spānijas starptautisko jauniešu organizāciju ADEFIS.

 


"Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Liepājā" rezultāti

IZM atklātā projektu konkursa „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai” ietvaros”Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Liepājā” - Atbalstīts

”Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Liepājā” - Atbalstīts

Izglītības un zinātnes ministrija ir apstiprinājusi LBJC struktūrvienības „Jauniešu māja” iesniegto projektu ”Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Liepājā”, kas tika iesniegts IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam projektu konkursā„Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”.


„Liepājas jauno māmiņu kopienas centra izveide” - Nav atbalstīts

„Liepājas jauno māmiņu kopienas centra izveide” - Nav atbalstīts

Liepājas bērnu un jauniešu biedrība „Skrejceļš” sadarbībā ar LBJC struktūrvienību „Jauniešu māja” ir sagatavojusi un iesniegusi Latvijas Kopienu iniciatīvu fondam programmā „Atbalsts kopienu centriem” projektu „Liepājas jauno māmiņu kopienas centra izveide”.

Projekta mērķis ir sekmēt dzīves kvalitātes uzlabošanos un socializēšanos jaunajām māmiņām- mājsaimniecēm, kas dzīvo Liepājā, audzina vienu vai vairākus bērnus.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17