”Eiropas kopējā valūta jauniešu skatījumā” - Nav atbalstīts

”Eiropas kopējā valūta jauniešu skatījumā” - Nav atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība Jauniešu māja ir iesniegusi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas 1.3.„jauniešu demokrātijas projekti” ietvaros projektu ”Eiropas kopējā valūta jauniešu skatījumā”.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, gūstot starptautisku pieredzi un iepazīstot demokrātijas procesus.

Projekts plānots realizēt 3 valstīs: Latvijā, Lietuvā un Polijā. Latvijā paredzētas aktivitātes veikt Liepājā, Polijā – Katovicē un Zaviercē, Lietuvā - Klaipēdā un Šauļos, no katras dalībvalsts iesaistot 2 organizācijas.


"Lejaskurzemes Ziemassvētku tautasdziesmu aranžējumi" - Nav atbalstīts

Projekta mērķis - ieinteresēt jauniešus nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē, apguvē sev pieņemamā - radošās izpausmes veidā, saglabāšanā un popularizēšanā citu Latvijas puilsētu un ārvalstu jauniešiem. Projektu plānots realizēt no šā gada 1.septembra līdz 20.decembrim. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15