"Jaunatnes darbinieku kompetenču pilnveide dialoga veicināšanai ar jaunajām māmiņām"- Nav atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2013. gada 1. oktobrī iesniegusi projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas 1.4 „ Jaunatnes darbinieku kompetenču pilnveide dialoga veicināšanai ar jaunajām māmiņām”, sadarbībā ar Spānijas starptautisko jauniešu organizāciju ADEFIS.

 


"Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Liepājā" rezultāti

IZM atklātā projektu konkursa „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai” ietvaros”Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Liepājā” - Atbalstīts

”Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Liepājā” - Atbalstīts

Izglītības un zinātnes ministrija ir apstiprinājusi LBJC struktūrvienības „Jauniešu māja” iesniegto projektu ”Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Liepājā”, kas tika iesniegts IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam projektu konkursā„Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”.


„Liepājas jauno māmiņu kopienas centra izveide” - Nav atbalstīts

„Liepājas jauno māmiņu kopienas centra izveide” - Nav atbalstīts

Liepājas bērnu un jauniešu biedrība „Skrejceļš” sadarbībā ar LBJC struktūrvienību „Jauniešu māja” ir sagatavojusi un iesniegusi Latvijas Kopienu iniciatīvu fondam programmā „Atbalsts kopienu centriem” projektu „Liepājas jauno māmiņu kopienas centra izveide”.

Projekta mērķis ir sekmēt dzīves kvalitātes uzlabošanos un socializēšanos jaunajām māmiņām- mājsaimniecēm, kas dzīvo Liepājā, audzina vienu vai vairākus bērnus.


"Atvērtās telpas (open space) attīstība Jauniešu mājā" - Atbalstīts

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam 1.2. apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes infrastruktūras informācijas pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā laika pavadīšanai” atbalstu Liepājas Bērnu un jaunatnes centram ir apstiprināts projekts ”Atvērtas telpas (open space) attīstība Jauniešu mājā”.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15