“Subjektīvs skats caur objektīvu” - Daļēji atbalstīts

“Subjektīvs skats caur objektīvu” - Daļēji atbalstīts

Bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” sadarbībā ar LBJC “Jauniešu māja” 15.04.2014. iesniedza projekta pieteikumu LIP izglītības projektu konkursam un guva daļēju apstiprinājumu. Projekta vadītāja – LBJC “Jauniešu māja” vadītāja Vineta Bērziņa. 


“Izaicinājums – profesija” - Nav atbalstīts

“Izaicinājums – profesija” - Nav atbalstīts

Bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” sadarbībā ar LBJC “Jauniešu māja” 15.04.2014. iesniedza projekta pieteikumu LIP izglītības projektu konkursam, taču neguva apstiprinājumu. Projekta vadītāja – praktikante Liene Štāle. 


"MUURIS" 2. kārta - Nav atbalstīta

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2014. gada 14. maijā iesniegusi projektu II.kārtai "MUURIS (Mūris Uzņēmējdarbības un Uzņēmības veicināšanai Riska grupu Integrācijai Sabiedrībā)" Sabiedrības integrācijas fondā.


"neESI LP`eX" - Atbalstīts

Projekta vispārējais mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības un lēmumu pieņemšanas spējas jauniešu vidū(NVO, interešu grupas), lai veicinātu efektīvu līdzdalību un iesaistīšanos lēmumpieņemšanā pašvaldībā.


Jauniešu māja sadarbībā ar Liepājas uzņēmējiem atbalsta jauniešu iesniegtos projektus

Jauniešu māja sadarbībā ar Liepājas uzņēmējiem atbalsta jauniešu iesniegtos projektus

"Jauniešu māja" sadarbībā ar Liepājas uzņēmējiem ir atbalstījusi pirmos projektus jauniešu projektu konkursā, kuru ietvaros plānots veicināt jauniešu aktīvu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Labākajiem  projektu autoriem ir iespēja saņemt  finansiālo atbalstu līdz 100 EUR projekta realizācijai. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17