„Jauniešu māja” izsludina jauniešu projektu konkursu

„Jauniešu māja” izsludina jauniešu projektu konkursu

„Jauniešu māja” ir uzsākusi jauniešu projektu konkursu, kura ietvaros jauniešiem ir iespēja pieteikt projektus, kuri veicinātu jauniešu aktīvu dzīvesveidu, nodarbinātību un uzņēmējdarbību. Labākie projektu autori  saņems  finansiālo atbalstu līdz  100 EUR projekta realizācijai. 


Feel the CULTURES - Daļēji atbalstīts

Feel the CULTURES - Daļēji atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2013. gada decembrī iesniegusi projektu "Feel the CULTURES” ASV Vēstniecībā Rīgā mazo grantu programmā.


"MUURIS" - Atbalstīta 1. kārta

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2013. gada 2. decembrī iesniegusi projektu "MUURIS (Mūris Uzņēmējdarbības un Uzņēmības veicināšanai Riska grupu Integrācijai Sabiedrībā)" Sabiedrības integrācijas fondā.


"Youth today, leaders tomorrow" - Atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība „Jauniešu māja”  2013. gada 1. oktobrī iesniegusi projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammā 2.„Eiropas Brīvprātīgā darbs (EBD)”.  


"Jauniešu iesaiste lēmumu pieņemšanā Liepājā" - Nav atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2013. gada 1. oktobrī iesniegusi projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmā „Jaunatne darbībā” apapkšprogrammā 5. "Atbalsts Eiropasnsadarbībai jaunatnes jomā".

Projektā plānotā mērķa grupa būs jaunieši vecumā no 15-25, kopumā 20 jaunieši.

Projektā plānots vienas dienas forums, kurā tiks aicināti piedalīties jaunieši no Jauniešu mājas un lielākajām jauniešu organizācijām no visas Latvijas. Šim pasākumam kopējais dalībnieku skaits būs 100 jaunieši un 10 politiķi.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15