"Youth today, leaders tomorrow 2015" - Nav atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2014. gada 1. oktobrī iesniegusi Eiropas brīvprātīgā darba projektu "Youth today, leaders tomorrow 2015" Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmā „Erasmus+”. 


“Kapacitātes celšana Liepājas BJC “Jauniešu māja” - Nav atbalstīts

“Kapacitātes celšana Liepājas BJC “Jauniešu māja” - Nav atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs 2014.gada 24.septembrī Rietumu bankas labdarības fondam iesniedzis projektu “Kapacitātes celšana Liepājas BJC “Jauniešu māja”. 


"E-POSS" - Atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2014. gada 1. oktobrī iesniegusi jauniešu apmaiņas projektu "EPOSS" Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmā „Erasmus+”. 


“Ieklausies!” - Nav atbalstīts

“Ieklausies!” - Nav atbalstīts

Bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” sadarbībā ar LBJC “Jauniešu māja” 2014. gada 17. jūlijā iesniedza projekta pieteikumu jauniešu vietējā līmeņa aktivitāšu un patriotisma veicināšanai biedrībai „Kurzemes NVO atbalsta centrs”. 


“Liepājas izaicinājums”- Nav atbalstīts

“Liepājas izaicinājums”- Nav atbalstīts

Bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” sadarbībā ar LBJC “Jauniešu māja” 2014. gada jūlijā iesniedza projekta pieteikumu jauniešu aktīva dzīves veida atbalstam “Diena kā piedzīvojums” 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17