"E-POSS" - Atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2014. gada 1. oktobrī iesniegusi jauniešu apmaiņas projektu "EPOSS" Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmā „Erasmus+”. 


“Ieklausies!” - Nav atbalstīts

“Ieklausies!” - Nav atbalstīts

Bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” sadarbībā ar LBJC “Jauniešu māja” 2014. gada 17. jūlijā iesniedza projekta pieteikumu jauniešu vietējā līmeņa aktivitāšu un patriotisma veicināšanai biedrībai „Kurzemes NVO atbalsta centrs”. 


“Liepājas izaicinājums”- Nav atbalstīts

“Liepājas izaicinājums”- Nav atbalstīts

Bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” sadarbībā ar LBJC “Jauniešu māja” 2014. gada jūlijā iesniedza projekta pieteikumu jauniešu aktīva dzīves veida atbalstam “Diena kā piedzīvojums” 


“Subjektīvs skats caur objektīvu” - Daļēji atbalstīts

“Subjektīvs skats caur objektīvu” - Daļēji atbalstīts

Bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” sadarbībā ar LBJC “Jauniešu māja” 15.04.2014. iesniedza projekta pieteikumu LIP izglītības projektu konkursam un guva daļēju apstiprinājumu. Projekta vadītāja – LBJC “Jauniešu māja” vadītāja Vineta Bērziņa. 


“Izaicinājums – profesija” - Nav atbalstīts

“Izaicinājums – profesija” - Nav atbalstīts

Bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” sadarbībā ar LBJC “Jauniešu māja” 15.04.2014. iesniedza projekta pieteikumu LIP izglītības projektu konkursam, taču neguva apstiprinājumu. Projekta vadītāja – praktikante Liene Štāle. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17