"Liepājas izaicinājums" - Atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" iesniegusi projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gada atklātam projektu konkursam "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu." 


"Liepāja - iespēju un izaicinājumu pilsēta" - Daļēji atbalstīts

Bērnu un jauniešu biedrība "Skrejceļš" 27. februārī iesniedza projektu Liepājas pilsētas Domes Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursā. 


"Through creativity create unity" - Daļēji atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2015. gada 9. janvārī esniegusi projektu ASV vēstniecībai Rīgā mazo grantu programmai projektu "Through creativity create unity"


"Youth today, leaders tomorrow 2015" - Nav atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2014. gada 1. oktobrī iesniegusi Eiropas brīvprātīgā darba projektu "Youth today, leaders tomorrow 2015" Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmā „Erasmus+”. 


“Kapacitātes celšana Liepājas BJC “Jauniešu māja” - Nav atbalstīts

“Kapacitātes celšana Liepājas BJC “Jauniešu māja” - Nav atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs 2014.gada 24.septembrī Rietumu bankas labdarības fondam iesniedzis projektu “Kapacitātes celšana Liepājas BJC “Jauniešu māja”. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17