"Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana" - atbalstīts

Jauniešu māja sadarbībā ar Bērnu un jauniešu biedrību "Skrejceļš" realizē projektu "Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana".

Projekta tiešais mērķis ir stiprināt sadarbību starp Liepājā reģistrētām jauniešu NVO u.c. sektoriem, kopīgu mērķu un jaunatnes politikas prioritāšu sasniegšanā Liepājā, popularizēt NVO darbību un veicināt jaunu biedru iesaisti. 


"Youth today, leaders tomorrow 2" - atbalstīts

Eiropas Brīvprātīgā darba projektu "Youth today, leaders tomorrow 2" plānots realizēt Liepājā no 03.08.2015. līdz 3.11.2016., uzņemot divus brīvprātīgos jauniešus no Rumānijas un Itālijas, kuri savu brīvprātīgo darbu veiks Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā laika posmā no 2015. gada 1. novembra līdz 2016. gada 1. augustam.


"Liepājas izaicinājums" - Atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" iesniegusi projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gada atklātam projektu konkursam "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu." 


"Liepāja - iespēju un izaicinājumu pilsēta" - Daļēji atbalstīts

Bērnu un jauniešu biedrība "Skrejceļš" 27. februārī iesniedza projektu Liepājas pilsētas Domes Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursā. 


"Through creativity create unity" - Daļēji atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2015. gada 9. janvārī esniegusi projektu ASV vēstniecībai Rīgā mazo grantu programmai projektu "Through creativity create unity"


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17