“Liepājas izaicinājums”- Nav atbalstīts

“Liepājas izaicinājums”- Nav atbalstīts

Bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” sadarbībā ar LBJC “Jauniešu māja” 2014. gada jūlijā iesniedza projekta pieteikumu jauniešu aktīva dzīves veida atbalstam “Diena kā piedzīvojums” 


“Subjektīvs skats caur objektīvu” - Daļēji atbalstīts

“Subjektīvs skats caur objektīvu” - Daļēji atbalstīts

Bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” sadarbībā ar LBJC “Jauniešu māja” 15.04.2014. iesniedza projekta pieteikumu LIP izglītības projektu konkursam un guva daļēju apstiprinājumu. Projekta vadītāja – LBJC “Jauniešu māja” vadītāja Vineta Bērziņa. 


“Izaicinājums – profesija” - Nav atbalstīts

“Izaicinājums – profesija” - Nav atbalstīts

Bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” sadarbībā ar LBJC “Jauniešu māja” 15.04.2014. iesniedza projekta pieteikumu LIP izglītības projektu konkursam, taču neguva apstiprinājumu. Projekta vadītāja – praktikante Liene Štāle. 


"MUURIS" 2. kārta - Nav atbalstīta

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2014. gada 14. maijā iesniegusi projektu II.kārtai "MUURIS (Mūris Uzņēmējdarbības un Uzņēmības veicināšanai Riska grupu Integrācijai Sabiedrībā)" Sabiedrības integrācijas fondā.


"neESI LP`eX" - Atbalstīts

Projekta vispārējais mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības un lēmumu pieņemšanas spējas jauniešu vidū(NVO, interešu grupas), lai veicinātu efektīvu līdzdalību un iesaistīšanos lēmumpieņemšanā pašvaldībā.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14