Latvija, parādi mums savus stāstus - atbalstīts

Latvija, parādi mums savus stāstus - atbalstīts

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt jauniešu piederības apziņu (savai kopienai, pilsētai, novadam) caur neformālās izglītības aktivitātēm, dokumentējot četrus stāstus par novadu video fortmātā.


Skaņu un kadru ritms - atbalstīts

Skaņu un kadru ritms - atbalstīts

Projekta mērķis ir nodrošināt jauniešiem iespēju piedalīties bezmaksas radošajās darbnīcās vasaras brīvlaikā, lai sekmētu mūsdienu tendencēm atbilstošas prasmes darbā ar digitālām ierīcēm video un mūzikas jomā.


"Walk'n'talk" - atbalstīts

Plānots, ka projekta "Walk’n’talk" ietvaros Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā no 2016. gada 1. augusta līdz 2017. gada 30. aprīlim Eiropas Brīvprātīgo darbu veiks divi jaunieši no Itālijas un Spānijas.


"Sajūtu vārdi" - nav atbalstīts

Projekts veicinās kultūras un mākslas jaunrades procesu jauniešu mērķauditorijā, vecuma grupā no 13 līdz 29 gadiem. Ir apkopoti dažādu jauniešu rakstiski darbi par tēmu Liepāja. Katrs no darbiem ir unikāls, ar savu stilu un raksturu.


"Kontrastainā Liepāja" - nav atbalstīts

Projekta “KONTRASTAINĀ LIEPĀJA” aktivitātes nodrošinās jauniešiem iespēju piedalīties bezmaksas radošajās darbnīcās vasaras periodā, izmantot modernās foto un apstrādes tehnoloģijas, dažādus mūzikas instrumentus, radot mūsdienīgu skanējumu ar tradicionāliem un mazāk tradicionāliem instrumentiem. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17